Reklam
D Haber

2018 MBSTS Sınav Soruları Cevapları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 MBSTS sınavı 7 Nisan 2018 günü yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav 60 sorudan oluştu. Sizin için çıkan 60 sorunun cevabını derledik.

2018 MBSTS Sınav Soruları Cevapları
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 MBSTS sınavı 7 Nisan 2018 günü yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav 60 sorudan oluştu. Sizin için çıkan 60 sorunun cevabını derledik.

Mbsts soru ve cevapları sizden gelenlerle birlikte tek tek irdeleyerek sizlere ulaştırıyoruz. Kesin cevaplar olmayıp yorum kısmından cevapların kesin olmayanlarını bizlere iletebilirsiniz.

Yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz cevaplar varsa yorum yaparak belirtebilirsiniz…

1- Sakin nun olan. Cevap İklab-İdgamı Meal Gunne- Izhar.
2- Meydan okuma=Tehaddi
3- Asım Kıraati
4- Takva mescidi diye geçen mescid = Küba Mescidi
5- Zemahşeri’de olmayan İsrailiyat
6- Cemaatle namaz sorusu: hanbeli=farzi ayn-şafi=farzi kifaye-hanefi=sünneti muekked
7- 7 aylık hamile kadın sorusu, İddetinin bitimi Hamilelik bitince
8- Hakimlerle ilgili literatür Edebül Kaza
9- Kefil olmayan şirket türü: İnan_dhaber.com.tr_
10- Vadeli alınan malı peşin satmak: Îne
11- Yanlış olan eşleştirme: Arafat-Şeytan Taşlama
12- Fasid olan alışveriş: vakti belli olmayan kira akdi
13- Sorumlu tutulmayan yemin: Yemini Lagv _dhaber.com.tr_
14- Hz. Ömer’in fey dağıtımı yöntemi : İstihsan
15- Zekatta aranmayan şart: Kıyemi
16- Umre olan hac: Temettu ve Kıran
17- Kefaret gerektirmeyen durum: Şevval orucunun misafirden dolayı bozulması
18- Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu
19- Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab
20- Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır
21- Ramazan geldiğinde oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis
22- Nazzam- Sarfe teorisi
23- Başka ilahların olmaması: Temanu delili
24- Maturidi: Tekvin Allah’ın sıfatıdır. Eş’ari: Değildir, iti­barî bir şeydir. Kudret sıfatına racidir,
25- İnşaallah Müslümanım Diyen: Eşariler
26- Tevbe etmeden ölen ebedi cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile
27- Kadı Abdulcebbardan gelen Mutezile prensibi: Adalet
28- Kelimei Şehadetle Müslüman OIan Mary:Taklidi
29- Eşarilerin Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb
30- Tefsirde önceki ve sonraki ayetle ilişki: Siyak-Sibak
31- Hakkında Sebebi nuzul olmayan: Habeşisatana Hicret 
32- Batşei Kübra : Bedir _dhaber.com.tr_
33- İki ayet arası ihtilaf: Müşkilül Kuran 
34- Kuru Lafzının başka ayet veya hadisle açıklanması: Mücmel-Mübeyyen
35- Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir 
36- Güneşe ve aya yeminde alakalı olamayan: Edilecek yeminlere örnek verilmesi
37- Buharinin isnatsız verdiği hadis: Muallak 
38- Norman hallerinde yalan söyleyenin rivayeti: Münker 
39- Tabiinin rivayeti: Maktu
40: Hadis tahammül ve eda yolları sorusunda sıralama: Mükatebe-Kıraat-İlam
41- Hadislerin yazımı ile ilgili hadislerin arasındaki tearuzu giderme yolu: Cem ve Telif
42- Hadis rivayetinde ravinin hadisleri unutmamasında sağlam olan tarafı: Zabt
43- İslam düşmanı olan ve öyle kalan: Mutim b. Adiyy
44- Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık
45- Gazneli hükümdar: Sultan Mahmud 
46- Ömer b. Abdulaziz’in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve Hadis tedvinini emretmesi 
47- Heyseminin Müsnedi kütübü sitteye katması: Zevaid
48- Hudeybiyede iptal edilmek istenen madde: Medineye gelen müslümanların iadesi
49- Sihizm = Guru Nanak – Caynizm = vardhamana
50- Müceddidlik-Nebilik üzerine kurulan mezhep: Kadiyanilik 
51- Yahudi Kutsal kitabı- Tanah
52- Mehdilik ve imamet üzerine kurulan mezhep: İsnaeşeriyye
53- Safevi mezhebi: İsmailil
54- İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad
55- İslamiyyetten Önce Gassaniler: Putperesti sonra Hristiyan oldu?
56- Kadıköy Konsili İle Kapatılan Kilise: Süryani Diyorlar?
57- Abdullah B. Ubeyye: Hayber?
58- Mesbukun Durumu?
59- İ. Malik Medine Ehlinin Örfünü Önemseme Sebebi
60- Vaciple Farz Arasındaki Fark?

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Sınav sonuçları,

3 Mayıs 2018 tarihinde saat 16:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ