2018 Yılı Yaz Kuran Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları” bu yıl 25 Haziran 2018 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur’an Kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için uygulama esaslarını yayımladı.

2018 Yılı Yaz Kuran Kursları Uygulama Esasları

Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim 25 Haziran 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır.

1. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Yaz Kur’an Kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim- öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) /EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

2. Yaz Kur’an Kurslarının/Sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.

3. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.

4. Yaz Kur’an Kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır.Bununla birlikte; yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kış aylarında Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme imkânı olmayanlardan yazın eğitim almak isteyenler de Yaz Kur’an Kurslarına kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan Yaz Kur’an Kurslarının ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

5. Yaz Kur’an Kurslarında geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır.

6. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında geçici olarak görevlendirilmiş olan öğreticiler, yeni bir sınava ihtiyaç duyulmaksızın 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

7. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe uygun görülmeleri durumunda, DHBTS puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

8. Öğreticilerin Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim döneminde izin kullanmaları eğitim faaliyetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple; öğreticilerin Yaz Kur’an Kursları döneminde yıllık izin kullanmaması esastır.

9. Yatılı eğitim verilen Yaz Kur’an Kurslarında; günde 6 saat; haftada beş gün eğitim yapılacaktır. Bu kurslarda öncelikle pedagojik formasyonu olan, ilahiyat mezunu ve tashih-i huruf eğitimi almış olan öğreticiler görevlendirilecektir.

10. Yatılı eğitim verilen Yaz Kur’an Kurslarında; aynı öğrenci grubundan oluşan bir sınıfa günde 3 saat bir öğretici, 3 saat de başka öğretici ders yapmak üzere 2 farklı öğretici tanımlanabilecektir.

11. Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

2. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları başlamadan 1 ay önce İl Eğitim Kurulu ve İlçe Eğitim Komisyonları toplanarak 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursu Raporunu inceleyecek, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklardır.

2. Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.

3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.

4. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak bilgi seviyelerine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.

5. Yaz Kur’an Kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak,sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğleden sonra kurs açılacaktır.

6. İl/ilçe müftülüğü, Yaz Kur’an Kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.

7. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik; Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim takvimi çerçevesinde Başkanlığımız yatılı kurslarında Yaz Kur’an Kursları açılacaktır.

8. 4-6 yaş grubuna yönelik Yaz Kur’an Kursları şartları taşımaları durumunda açılacaktır.

9. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an Kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.

10. Mevsimlik işçilerin çocuklarının Yaz Kur’an Kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde Yaz Kur’an Kursu açılacaktır.

11. Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların Yaz Kur’an Kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

12. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği dinihaber.com yapılarak örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an Kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.

13. Yaz Kur’an Kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Ek Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirilecek, isteklilerin ön kaydı yapılacaktır.

14. Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

15. Badminton Federasyonu ile yapılan protokol (EK-4) kapsamında Yaz Kur’an Kursuna devam eden öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Müftülükler protokolden sorumlu personel aracılığıyla spor malzemesi tedarik edebilecektir.

16. Yaz Kur’an Kursları sürecince yapılacak program ve etkinliklerde öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir.

17. Ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu dikkate alınacak, Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilere maddi değeri fazla ödüller verilmeyecektir.

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ

1. Yaz Kur’an Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları” uygulanacaktır. Bu yıl Yaz Kur’an Kursları 8 hafta olarak düzenleneceğinden 9 haftalık Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı 8 haftada yoğunlaştırılmış olarak işlenecektir.

2. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim verilmesi durumunda; Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (Yatılı)” uygulanacaktır. Program; http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranK ursuOgretimProgrami.aspx web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

3. Yaz Kur’an Kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;

a. 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı, b. 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım”,

c. 18 yaş ve üzeri için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam, kitapları kullanılacaktır.

4. Yaz Kur’an Kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim materyalleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

5. Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.

6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)

4. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1- Yaz Kur’an Kurslarında vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

a. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken birlik beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin birlik beraberlik anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.

b. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir. Bu kapsamda yapılan etkinlikler ve katılımcı sayısı DİBBYS/EHYS programına kayıt edilecektir.

c. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konuları ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim dalında ilde birinci olan çalışmalar Başkanlığımız yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr mail adresine gönderilecektir.

d. 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır.

2- Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.

3- Yaz Kur’an Kurslarında her sınıfta ve camide Başkanlığımız çocuk yayınlarını içeren çocuk kitaplığı/kütüphanesi oluşturulacaktır.

4- Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Sekiz Haftada Sekiz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde kritiğini yapmaları sağlanacaktır. Başarılı görülen öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.

5- Yaz Kur’an Kursuna devam eden öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla (EK-5)’te yer alan konularda “Yaz Kur’an Kurslarında Bir Konu Bir Konuk” projesi uygulanacaktır. Bu kapsamda; ekte yer alan konularda konuşma yapmak üzere üniversite hocalarından ya da alan uzmanlarından bir konuk davet edilerek gençler bilgilendirilecektir. Seminerin katılımcı sayısı DİBYS/EHYS programı projeler bölümüne kayıt edilecektir.

6- Müftülüklerce Yaz Kur’an Kursundaki kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde “Yaz Kur’an Kursları Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” düzenlenecektir. Bu itibarla;

a. Yarışmaya 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan 10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir.

b. Yarışma soruları;

* “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitabı,

* Tecvid kuralları,

* Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena AtinaRabbenağfirli, Kunut Duaları ve meali,

* Duha-Nas arasında bulunan sûreler ile Bakara süresi 255, 285, 286. âyetleri,  Fil sûresi- Nas sûresi arasında yer alan sûreler ile Bakara sûresi 255, 285, 286. âyetlerinin mealinden seçilecektir.

c. Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır.

d. Yaz Kur’an Kurslarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarışmaya katılmak için (EK-6)’daki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an kursu öğreticisine teslim edeceklerdir.

e. İl/ilçe merkezlerinde bulunan kız ve erkek Kur’an kursları bünyelerinde oluşturulacak olan komisyonlar, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar kendi öğrencileri arasında sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak Kur’an kursu birincisini seçecektir.

f. Kız ve erkek Yaz Kur’an Kursları birincilerinin seçimi için oluşturulacak komisyonun başkanı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşacak, ihtiyaç olması halinde il/ilçedeki diğer Kur’an kursu öğreticilerinden de faydalanılabilecektir. Komisyon oluşturulamadığı takdirde kurs yöneticisi ve öğreticileri, kurs birincisini belirleyebilecektir.

g. Kur’an kursu yöneticisi, kurs birincisinin bilgilerini, (EK-7)’de yer alan forma göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edecektir.

h. İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere Kur’an kursları birincileri arasından, sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi birini veya ikisini de uygulayarak ilçe birincilerini seçecektir. (Soruların %70’i Kur’an-ı Kerim, %30’u Dini Bilgilerden belirlenecektir.)

i. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, (EK8)’deki forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir.

j. İl müftülüklerinde oluşturulacak komisyonca 14 Ağustos 2018 tarihine kadar kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere ilçe birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır. k. İl/ilçe müftülükleri, dereceye giren öğrencileri mahallindeki imkânlar çerçevesinde aşırıya kaçmadan ödüllendireceklerdir.

l. İl müftülükleri tarafından final yarışmasında dereceye giren kız ve erkek ilk üç öğrenciye ödül verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana, yaşın aynı olması durumunda ise eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

m. İl birincisi seçilen kız ve erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı (EK-9) form il müftülüklerimiz tarafından üst yazıyla Başkanlığımızın yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr mail adresine gönderilecektir.

n. Yukarıdaki kriterler, il ve ilçe müftülüklerince Kur’an kursu yöneticilerine ve yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır.

o. İl birincilerinin yazılı olduğu form dışında Başkanlığımıza herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

5. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yaz Kur’an Kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Yaz Kur’an Kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

1. Seminerler, 03-05 Nisan 2018 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılan personelin rehberliğinde, Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 8 Mayıs-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri ile katılımcı sayısı mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.

2. Başkanlığımızca mahallinde düzenlenecek seminerlere örneklik teşkil etmesi amacıyla (EK-10) hazırlanmıştır. Ancak müftülüklerce mahallin ihtiyaçları dikkate alınarak programın içeriğinde değişiklik yapılabilecektir.

3. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.

4. Seminerlerde Başkanlık personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman diğer kişiler görevlendirilecektir.

5. Seminerlerde Başkanlığımızca hazırlanan http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesine yüklenen video ders kayıtlarından da yararlanılabilecektir.

6. Yaz Kur’an Kursunda görev yapacak öğreticiler, çocuklarda mahremiyet ve istismar konularında alan uzmanları tarafından bilgilendirileceklerdir.

6. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1- Yaz Kur’an Kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca Yaz Kur’an Kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecek ve istenmesi durumunda ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

2- Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler (EK11) camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak Yaz Kur’an Kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır.

3- Müftülüklerce Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini yerinde görmek ve aksayan yönlerini tespit etmek amacıyla haftada en az 5 kurs olmak üzere kurslar denetlenecek, denetleme tarihi ve denetim bulguları dinihaber.com DİBBYS/EHYS programına girilecektir.

4- 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları sonunda, il müftülüklerince kurslar ile ilgili tespit ve teklifler, DİBBYS/EHYS programına kayıt edilecektir.

5- Müftülüklerce 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Yaz Kur’an Kurslarında görev yapacak bütün öğreticilerin mail adresine gönderilecek, mail adresi ya da interneti bulunmayan öğreticilere matbu olarak verilecektir.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ