Bağımsız Diyanet-Sen Aşçıların Tekniker/Teknisyen Kadrolarına Atanma Taleplerini Diyanet’e İletti

Bağımsız Diyanet-Sen Aşçıların Tekniker/Teknisyen Kadrolarına Atanma Taleplerini Diyanet’e İletti
Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin Başkanlığında sendika üyeleri tarafından 04.04.2018 tarihinde aşçıların tekniker/teknisyen kadrolarına atanma taleplerini olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlü Dr. Burhan Erkuş’a ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama 2 Daire Başkanı Akif Pusmaz’a dosya halinde iletildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında “aşçılar” halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 36 ncı maddesine göre yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır.

Aşçılık ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve mesleki yeterlilik kurallarını çizen Mesleki Yeterlilik Kurumu, aşçıları seviye 4 olarak belirlemiştir.
Mesleki seviye kitreleri seviye 4 şu şekilde açıklanmıştır; “Geniş ölçüde karmaşık (kompleks),teknik veya profesyonel meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, geniş çaplı teknik operasyonları gerçekleştirmek, önemli bir düzeyde bireysel sorumluluğa sahip olarak, kaynakların kullanılması (tahsis edilmesi) ve iş sürecindeki diğer çalışanların işlerinden sorumlu olmak gibi işleri yapabilirler. Bu düzeydeki aktiviteler, öncelikle denetlemeyi ve mesleğe ait farklı işleri yapan çalışanların/çalışan gruplarının aktivitelerini koordine etmeyi kapsar. Bu düzeydeki beceriler, denetçilerin/nezaretçilerin sıklıkla kendisinden daha alt seviyelerde çalışanlara işi göstermeleri gerekliğinden, özellikle iş sürecindeki ilgili alanlarda materyallerin, araçların ve makinelerin pratik kullanımını kapsar.” ifadeleriyle açıklanan kriterle aşçılığın belli bir bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olduğu ifade edilmektedir.
Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu 12.09.2012 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Yasanın 43/b maddesi uyarınca “Aşçılık” programı mezunlarının tekniker unvanını kullanabileceklerini, 04.06.2014 tarihli toplantısında da aynı kararı destekler nitelikte “2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca 1984 yılında aşçı kadrosunda bulunanlara tekniker unvanı verildiği de dikkate alınarak, meslek yüksekokullarının aşçılık programlarından mezun olup aşçı unvanı ile çalışan personelin tekniker unvanını kullanabileceği, yönünde karar vermiştir.

Yükseköğretim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 24.02.2015 tarihli ve 115 sayılı yazısında ise “aşçılık programı mezunlarının tekniker unvanının getirdiği özlük ve mali haklardan yararlanabileceği” ifade edilmiş olup karar uyarınca bir kısım üniversitelerde görev yapan aşçıların özlük ve mali haklardan yararlanmaları için sınavsız olarak veya unvan değişikliği sınavıyla teknik hizmetler sınıfındaki tekniker/teknisyen kadrolarına geçişlerini sağlamıştır.

Devlet Personel Başkanlığı ’da 05/06/2017 tarih ve 3346 sayılı görüş yazısında; ….aşçı kadrosunda, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan ilgililerin, teknik hizmetler sınıfındaki çeşitli teknik unvanlara geçebilmesinin, kurum ve kuruluşların hizmet ihtiyaçları doğrultusunda yapacakları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Bu bağlamda;
a)- Öncelikli olarak aşçı unvanlı kadrolarda çalışan ve Tekniker/Teknisyen unvanlı kadrolara atanma şartlarını taşıyıp bu kadrolara geçmek isteyenlere yönelik Başkanlık merkez teşkilatında görevlendirilen personele yönelik açılan VHKİ sınavı benzeri unvan değişikliği sınavı açılması, söz konusu sınavda başarılı olanların Tekniker/Teknisyen unvanlı kadrolara atanmaları için gerekli çalışma yapılmasını,

b)- Başkanlık merkez teşkilatında musahhih, programcı, mühendis… vb kadrolarına için yapılan atamalardaki gibi atanma şartlarını taşıyan aşçılarında sınavsız tekniker/teknisyen olarak atanmalarına imkan sağlayacak ilgili mevzuatta gerekli değişikliğin yapılması,

c)- Kurumumuzca ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde ” yardımcı hizmetler” sınıfında yer aşçı unvanlı kadroların “teknik hizmetler” sınıfına geçirilmesi yönünde bakanlar kurulunun onayına sunulmak üzere gerekli çalışmanın yapılması talep edildi.