Bir Ayet,-Bir Hadis

bir ayet, bir hadis, bir dua

Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
Allah’ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da...
Günün Ayeti Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla...
Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve...
Allah’ım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile...
Günün Ayeti Resûlüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin...
Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen,...
Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.
Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.
DİYANET HABER- Her Güne Bir Ayet Bir Hadis Okuyoruz ve DUA.. ...Allah’ım! Beni önümden, arkamdan,...
Günün Ayeti Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana...
DİYANET HABER- Her Güne Bir Ayet Bir Hadis Okuyoruz ve DUA... Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem...
Allahım yaşadığımız hayat boyunca bizlere hayatın sıhhatlisini, rızkın bereketlisini, kalbin şefkatli ve merhametlisini, ölürken ölümün...
Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı yaratan, rahman ve rahim olan ulu...
DİYANET HABER- Her Güne Bir Ayet Bir Hadis Okuyoruz ve DUA... Rabbimiz! Sen, gizlediğimizi de...
Günün Ayeti Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve...
DİYANET HABER- Her Güne Bir Ayet Bir Hadis Okuyoruz ve DUA... Allâhım! Senin isminle ölür,...