Diyanet Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması ve Esasları

Diyanet Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması

KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

 Yarışmalar:

 1. Final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaşından gün almamış olanlar,

(Erkek Öğrenciler için 24.06.2001, Kız Öğrenciler için ise 01.07.2001 tarihinden sonra doğmuş olmak)

 1. Final tarihleri itibariyle on sekiz (18) yaş ve yukarısı bir yaşta olanlar, arasında olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.

2) İkinci kategori sadece il düzeyinde yapılacaktır.

Bu yarışmalarda;

 1. İl müftülüklerince sadece il birincileri seçilecektir.
 2. Bu kategoride seçilen kız-erkek öğrenciler bölge yarışmalarına ve Türkiye finallerine katılmayacaklardır.
 3. Bu kategoride öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller ise İl müftülükleri tarafından karşılanacaktır.

3) Her iki kategori için aranılan şartlar:

 1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarına (D grubu Kur’an kursları dahil) devam ediyor
 2. İhtiyaç Odaklı eğitim veren Kur’an kurslarının Temel, Ek ve Hafızlık Temel programlarından en az iki döneminde kayıtlı olmak, Hafızlık ve Hafızlık Hazırlık eğitim programlarında kayıtlı olmamak, (yarışmaya katılmak amacıyla ihtiyaç odaklı programlarda tek dönem kaydı görülenler yarışmaya alınmayacaktır.),
 3. Daha önceki yıllarda Kur’an kurslarında eğitim görmemiş olmak, (Yaz Kur’an kursları hariç)
 4. Lise/İmam Hatip Lisesi ve Dini Yüksek Öğrenim yapan bir kurumda öğrenci veya mezun olmamak
 5. Yarışmalara daha önce katılmamış olmak,
 6. Camilerde Kur’an Öğrenimi programında kaydı görünmemek
 • Her öğrencinin durumu yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kontrol edilecek olup bu şartları taşımayan öğrenciler yarışmaya alınmayacaktır.
 • Ayrıca Söz konusu şartları taşımayanlar; ilçe / il ve bölgelerden seçilerek ön elemeye katılsalar bile yarışmadan ihraç edilecektir.
 • Öğrenciler Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması ile Temel Dini Bilgiler Yarışmasının her ikisine birden katılabilecektir.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

4) Yarışmanın safahatı;

A-)İlçe ve İl Müftülükleri ile Bölge Merkezi İl Müftülüklerince yapılacak iş ve işlemler;

 1. İlçe, il ve bölge birincilerinin seçimleri ile Başkanlık ön eleme seçiminde ve final yarışmasında Ek-1/1’de belirtilen kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
 2. İl ve İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak, 9 Nisan 2018 tarihine kadar kendi birincilerinin seçimini yapacaklardır.
 3. İl ve ilçe müftülüklerinde seçme yapılırken Ek-1/2’deki puan cetveli esas alınacaktır.
 4. İl müftülüklerinde 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde oluşturulacak komisyonlarda ise ilçe birincileri arasından il birincilerinin seçimi yapılacaktır. (Bölge yarışmalarına katılabilecek seviyede öğrenci bulunmaması durumunda o il ve ilçede birinci seçme mecburiyeti )
 5. İlçe ve İl birincileriyle ilgili Başkanlığımıza herhangi bir yazı yazılmayacaktır.
 6. 27 Nisan 2018 tarihinde ise Ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde, il birincileri arasından bölge birincilerinin seçimi yapılacaktır.
 7. Söz konusu seçim için bölge merkezi il müftülükleri kendi bünyesinde en az üç kişiden oluşan bir komisyon kuracaktır.
 8. Bölge birincilerinin seçimi için kurulacak komisyonun resmi işlemleri (Onay alma, Tebligat, Konaklama, Ek Ders Ücretleri vs.) bölge merkezi il müftülüklerince yapılacaktır.
 9. İlçe/İl ve bölge elemelerine katılacak öğrenciler ile öğreticilerinin yolluk, yevmiye, konaklama vs. resmi işlemleri (onay, tebligat vs.) kendi birimlerince yapılacak ve ayrıca Ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezleri ise il dışından gelecek yarışmacılara gerekli kolaylığı sağlayacaklardır.
 10. Bölge merkezi iller, bölgelerinde yarışmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerden en fazla 1 kişiyi ön elemeye gönderebilecektir.
 11. Ayrıca, yukarıda belirtilen Ek-1/4 tutanağın bir sureti, 27 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün (0312) 287 68 59  numaralı faksına bildirilecektir.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 B-) Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Ön Elemesi ve Türkiye Finali için yapılacak iş ve işlemler:

 1. Bölge merkezi il müftülüklerinde, bölge birincisi seçilen kız-erkek öğrenciler “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne katılabilmek için, 09-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Başkanlık merkezinde ön elemeye tabi tutulacaklardır.
 2. Bölge birincisi seçilen erkek öğrencilerin, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da, kız öğrencilerin ise 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 00’da yarışmanın yapılacağı Başkanlığımız merkezinde hazır bulunmaları konusunda bölge merkezi il müftülüğünce yazılı tebligat yapılacak ve bu tebligatın bir sureti ile Ek-1/4 tutanak eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başkanlığımıza gönderilecektir. Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması durumunda müteakip günde de devam edebileceği ilgililere duyurulacaktır.
 3. Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığımıza kurs öğreticisiyle birlikte Başkanlıktaki ön elemeye gelecek olan kız ve erkek öğrenciler ile öğreticiler için, il ve/veya ilçe müftülüklerinden alınacak onaya istinaden bunlar, yol hariç bir gün süre ile görevli sayılacak ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapacaklardır. Yolluk ve yevmiyeleri ise 2018 Yılı Mali yılı bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları saymanlıklarca ödenecektir.
 4. Başkanlık merkezinde yapılacak ön elemede komisyonca seçilen erkek öğrenciler için 24 Haziran 2018 Pazar günü; kız öğrenciler için ise 1 Temmuz 2018 Pazar günü Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali yapılacaktır. Yarşmanın yapılacağı yerler daha sonra duyurulacaktır.

Bu yazı, İl Müftülüklerimiz tarafından duyurusu yapılmak üzere ivedi olarak İlçe Müftülüklerimize gönderilecektir.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

“KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI” TAKVİMİ

YARIŞMALAR YARIŞMANIN YAPILACAĞI TARİH
İlçe 9 Nisan 2018 tarihine kadar
İl 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde
Bölge 27 Nisan 2018 tarihinde
 

Başkanlık Ön Eleme

9  Mayıs 2018 Çarşamba Erkek Öğrenciler

10  Mayıs 2018 Perşembe Kız Öğrenciler

 

KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ
Erkek 24 Haziran 2018 Pazar Yarışmanın yapılacağı yer daha sonra duyurulacaktır.
Kız 1 Temmuz 2018 Pazar