Diyanet’te Başkan Yardımcısı Sayısı 5’e Çıktı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)nin 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 3 olan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı sayısı 5’e çıkarıldı.

Diyanet’te Başkan Yardımcısı Sayısı 5’e Çıktı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)nin 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 3 olan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı sayısı 5’e çıkarıldı.

696 sayılı KHK’nın 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 3 olan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı sayısı 5’e çıkarıldı.

Yapılan değişiklikte, “Madde 14 – 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.” denilerek;

“Başkanın vereceği görevleri yapmak ve Başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla üç Başkan yardımcısı atanabilir.” maddesindeki başkan yardımcılıkları üçten beşe çıkarılmış oldu.

Ayrıca Başkanlıkta, yurtdışı sürekli görevlere atanmada herhangi bir şart aranmayan kadrolar arasına; Genel Müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlar eklenmiştir.

696 sayılı KHK ile DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN