Diyant Personeline “Siyasetle İlgilenme Yasağı” Kalkıyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her derecedeki personeli hakkında uygulanan “siyasetle ilgilenme yasağı” düzenlemesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi esastan karara bağlanacak…

Diyant Personeline “Siyasetle İlgilenme Yasağı” Kalkıyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her derecedeki personeli hakkında uygulanan“siyasetle ilgilenme yasağı” düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi esastan karara bağlanacak…

Uzun yıllar kurum dışı çevreler başta olmak üzere, kurum içinde de Demokles’in kılıcı gibi sallanan kanun ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar merakla bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralık’ta karar verecek!

Açılan bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralık 2017 tarihli toplantısında bu konudaki talebi de esastan karara bağlayacak.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenen “siyasetle ilgilenme” başlıklı 25 inci maddesi; Diyanet İşleri Başkanlığında her derecesinde görev alan personelin, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övmesini veya yermesini yasaklıyor ve bu yasağa uymayanların ise işine son verilmesini hükme bağlıyor.

657’ye ilave yasaklar kalkacak mı!

İptali istenen düzenleme, siyasi faaliyetler konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yasaklara ilave olarak Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için yasaklar getiriyor.

Maddenin iptal edilmesi durumunda, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin; dini görevleri içinde veya bu görevlerin dışında, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övdüğü veya yerdiği için görevine son verilmeyecek. (657 sayılı Kanunun siyaset yasağına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere)

İşte iptali görüşülecek olan madde:

“Madde 25 – Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir.”

Kaynak: (El-Aziz)