ZİNA SUÇTUR VE GÜNAHTIR

ZİNA SUÇTUR VE GÜNAHTIR

Habertürk TV’de Kübra Par’ın Yönettiği ve Ali Rıza Demircan Hocamızın Konuk Olduğu “Açık ve Net” İsimli Programın 1 Mart 20.00 de Yayınlan Bant Çözümüdür. İfadeler Kısmen düzeltilmiş İçerik Aynen Korunmuştur.

Kübra PAR: Biliyorsunuz son günlerde bazı hocaların hem güncel hem de birkaç yıl önce yaptıkları açıklamalar, daha doğrusu verdikleri fetvalar hem tartışma yarattı hem tepki çekti. İşte yastık yorgan tahrik edebilir, tam uykunuz gelmeden yatağa girmeyin, diyenler var, asansörde kadın ve erkek iki dakikalığına bile yalnız kalsa bu halvet şartları oluşturur, diyenler var.

Başka bir profesör daha da tartışma yaratacak yoğun bakım tartışması attı ortaya; dedi ki kadınlar ve erkekler aynı yoğun bakım ünitesinde olmamalı, ayrı olmalılar kadınlara kadın doktorlar, erkeklere erkek doktorlar bakmalı dedi. Peki, bütün bu açıklamalar, bu verilen fetvalar İslâm’ın özüne uygun mu, İslâm, Müslümanlık tam da bunları mı emreder, yoksa bunlar tam tersine İslâm’a zarar veren açıklamalar mı? Dediğim gibi bugünkü konuğum Ali Rıza Demircan, Ali Rıza Demircan daha önce 80’li yıllarda İslâm’a Göre Cinsel Hayat kitabını kaleme almıştı ve bu konuda gerçekten dobra konuşan bir isim, bugün ona bütün bu tartışmaları açık açık sorucam, bakalım neler anlatacak…

Hocam, son günlerde bazı İlahiyatçıların veya hoca vasfı taşıyan, hoca adı taşıyan bir takım isimlerin hem geçmişte yaptıkları hem yakın zamanda yaptıkları pek çok açıklama tartışma yaratıyor ve İslâm bu mu, Müslümanlık bu mu tartışmalarına neden oluyor. Bir tanesi ile başlayayım hemen ben. Daha önce sizinle HaberTürk Gazetesi için röportaj yapmıştık, bu çocuk yaşta evliliklerle ilgili konuşmuştuk. 6 yaşındaki kız çocukları ile evlenilebilir diyen Nurettin Yıldız’ın özellikle açıklamaları çok tartışma yaratıyor. Çok güncel değil ama bugünlerde çok tartışılan bir açıklaması var. Ben aslında söylemeyi bile zül görüyorum ama okuyacağım anlaşılsın diye… Diyor ki, yatağa gözünüzü kapayıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir, yoksa yatakta geçirilen her boş dakika şehvete doğru kaymış boş dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı bilhassa erkeği gıdıklayan, cinsel dürtüsünü rahatsız eden bir yapıda ol (ma)malıdır diye bir açıklama yapmış. Siz İslâm’a Göre Cinsel Hayat kitabını yazmış bir ilahiyatçı olarak bu tür fetvalara ne diyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Toplumumuzu tedirgin eden görüşlerin/ fetvaların üç ana sebebi var.

Üç Ana Sebep

1. Ülkemizde İslâm Dîni’nin insan ve toplum hayatına dokunan konuları, örneğin siyasi, ekonomik ve hukuki ilkeleri yasal olarak uygulama alanı dışına çıkarıldı. İslâm’ın ilgilenilenilmesi gereken alanları daraltıldı. Bunu ayrı bir konu olarak inceleriz, bu kadar ile yetineyim.
2. Hocalarımızın önemli bir bölümü bu dinin temel iki ana kaynağını oluşturan Kur’ân’a ve Aziz Peygamberimizin uygulamalarına dayanmaksızın tarihi süreçte kabul görmüş bazı olguları din diye anlamakta ve algılatmaktadırlar.
3. Medya da cinsel nitelikli ve magazinsel boyutlu konulara ilgi göstermektedir.

Şimdi sevgili kardeşim bu girişten sonra yönelttiğiniz soruya cevap vereyim.

Şimdi sevgili kardeşim müsaade ederseniz ben tanıdığım görüşleri/fetvaları aktarılan insanların adını anmadan programı sürdürmek isterim. İslâm ahlakı da bunu gerektiriyor.

Hıristiyanî Yaklaşımlar 

Hristiyanî yaklaşımlarla biz cinselliği hafife alır olduk. Oysaki cinsellik fevkalade önemli bir olgudur. Çünkü insanı yaratan Allah’tır, insanda cinsel duyguları, organları ve tatmin olunma ihtiyacı duyulan duyguları halk eden Yüce Yaratıcıdır. Cinselliğe yönelmenin insan onuru ve Yüceliği ile bağdaşmadığı anlayışı var. Oysaki böyle değil. Erkek için de kadın için de cinsellik önemlidir. Yaşanması gerekir ve dinimizin getirdiği kural bu cinselliğin evlilik içinde meşru şekilde yaşanır olmasıdır.
Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ
Yatakta Cinsel Duygular

Şimdi biraz evvel nakiller yaptığınız bölüm dinimizi ilgilendiren, din adına bir yorum yapılacak konu değildir. Adam yatağına girmiştir. Normaldir, her insan cinsellik çağrışımları yapar. Duvardaki tablodan, bir önceki gece izlenen dizi filimden etkilenebilir, ne olur yani, kendi yatağında isterse sabaha kadar dönüp dursun. Bunun gayr-ı meşrulukla alakası ne? Bunu fetva konusu haline getirmek, bunu izaha muhtaç bir konu olarak algılamak ve algılatmaya çalışmak makul değildir. Türkiye’de İslâm’a göre cinsellik konusunda konuşması gereken üç beş kişiden herhalde bir tanesiyim. Ben anlamsız buluyorum, manasız görüyorum.

Kübra PAR: Manasızlığının ötesinde İslâm’a zarar verdiğini, İslâm’ı küçülttüğünü, İslâm algısına da zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Şimdi sevgili kardeşim, ben sözünü ettiğiniz kardeşimi olayın dışına çıkararak söylüyorum. Sizin dünyanız basit olursa, o basit dünyanız içinde temelde basit olan olgular da büyük görülür. Siz hizmet ettiğinizi sanırsınız ama sağduyulu insanların kerih görecekleri, sindiremeyecekleri ve dine bakış açılarını olumsuzlaştıracakları davranışların içine de girmiş olabilirsiniz.

Kübra PAR: Dünyası basit dediğiniz bu isimlerden bu yine aynı şahsın bir açıklaması daha var. Yine geçenlerde konuşuldu. Toplumunda kafasını karıştırabilir, sadece bunun için soruyorum, polemik için değil. Diyor ki, yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması iki dakikalığına da olsa halvet şartlarını oluşturur.

Ali Rıza DEMİRCAN: Kur’ân-ı Kerim’de zina ile ilgili, evlilik dışı ilişkilerle ilgili Furkan Sûresi’nde, İsra, Mümtahîne ve Nur Sûre’lerinde âyetler var. Zinayı yasaklayan İsra 32 de fevkalade ilginç bir ifade var: Zina yapmayın değil, “Zinaya yaklaşmayın!” şeklinde.

Peygamberimizden Uyarılar

Bu zinaya yaklaşmayın ifadesinden hareketle aziz Peygamberimizin bazı uyarıları olduğu gibi yaşadıkları toplumsal şartlara göre İslâm bilginlerinin bazı ikazları da var. Bu doğru uyarılar sebebiyle öteden beri bizim ahlâk dünyamızda zinaya götürücü olabilecek mesela “birbirleri ile evlenebilecek olanların toplumun bakışlarının uzağında, tamamen yalnız kalabilecekleri kapalı mekânlarda birlikteliklerine yani halvetine sıcak bakılmaz. Bunun gibi mesela pornografik yayınların izlenmesine, erotik filmlerin seyredilmesine ve bu tür filmlerde rol alınmasına… Bütün bunlara da sıcak bakılmaz ve bu normaldir. Bunda anormal olan bir şey yok ama olayın bu şekilde ele alınmasını karikatürize bir örnek olarak görüyorum. Ama bunlara da halkımız sebebiyet veriyor. Burada kişisel tespitlerime de değinmek isterim.

Halk Soruyor

Bana yöneltilen binin üzerinde cinsel nitelikli soru var, ama ne sorular. Bunlardan bazıları İslâm’a Göre Cinsel Hayat’ın yazarı olarak, defalarca bu tür programlara katılmış biri olarak senin gibi kızımın önünde örneklendiremeyeceğim türdendir… Biz bunlara cevaplar veriyoruz ama bu verdiğimiz cevaplar cevap verilen kişi ile bizim aramızda kalıyor. Bir vesile ile sosyal medyaya yansıyınca da milyonlarca kişi için verilmiş fetvalar gibi algılanıyor.

Kübra PAR: Hocam bunlar tesadüfen açığa çıkmış sorular değil. Yayınları yapılan, genele hitap eden fetvalar. Peki, bu fetvalarla özellikle cinsellik üzerine fetvalarla gündeme gelmeye çalışıyor olabilirler mi? 

Ali Rıza DEMİRCAN: Kızım ben insanların kalplerini yarma imkânına sahip değilim. Bunu bilemem. Ama medya da buna çanak tutuyor. Mesela medya beni tanıyor. Türkiye’de gündeme gelen her konuda Allah’ın izni ile söyleyecek sözümüz var ama çağrıldığımızda cinsellikle ilgili soruluyor.
Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ
Kübra PAR:Hocam o zaman onu şu perspektiften sorayım. Şimdi diyorlar ki yok asansörde kadın ve erkeğin yan yana gelmesi iki dakika için bile olsa yanlıştır. Bu söylem başta Müslüman erkeğe hakaret değil midir? Yani sanki bütün Müslüman erkekler potansiyel sapık, gördükleri anda kadının üstüne atlayacaklar. 

Ali Rıza DEMİRCAN: Sevgili kardeşim! Biraz evvel değindim ama gereğince misallendiremedik. Arz edeyim. İslâm’ın ana kaynaklarına ait olanlarla tarihi süreç içerisinde örneğin bin yıl evvel, falanca İslâm bilgininin, yaşadığı, sosyal aktivitelerin son derece az olduğu, kadının erkeği, erkeğin kadını nadiren görebildiği toplumlarda o günün şartları içerisinde sunduğu ve sadece kendisini bağlayan görüşlerini alıp aktarıyoruz, bunları bu şekliyle günümüz toplumuna aktarmanın vebali var.

Abidevî görüşler Yanısıra…

Tarihi süreç içerisinde oluşan İslâm Hukuku’nda bugün muhteşem hukuk abideleri olarak nitelenecek görüşler var. Ama öyle de Kur’ân dışı ve Nebevi sünnet dışı yaklaşımlar var ki aklınız durur. Mesela 2 yaşındaki 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocukların -akit yolu ile sözleşme şeklinde de olsa evliliğine- onay veren binlerce İslâm âlimi var. Hatırlayacaksınız, biz Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin beyanlarına göre evlilik akdi için iki önemli şart getirildiğini açıklamıştık. Bunların birisi ergenlik, diğeri ergenlik üstü rüşd.

Kübra PAR: Bunu açmak için hemen bir soru sorayım. Daha önce Haber Türk gazetesinde de konuşmuştuk. Çocuklara yönelik cinsel istismarda çocuk yaşta evlilikler de çok konuşuluyor. Sizin de dediğiniz gibi kimi hocalar çıkıp diyorlar ki 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir. Ve bunu da Talak Sûresi’nin 4. âyetini referans veriyorlar. Bunu bir açıklar mısınız?

Ali Rıza DEMİRCAN: Açıkça söylüyorum İslâm âlimlerinin tarihi süreç içerisinde verdiği bu fetvalar Kur’ân’a bühtandır. Aziz Peygamberimize iftiradır ve de zulümdür.

Rüşd, ergenlik üstü bir durumdur. O da kadının kendisinin lehine ve aleyhine olabilecek, parasal sözleşmeler yapabilecek veya toplumsal hayatında veya evliliğinde üstleneceği görevlerin altından kalkabileceği bir ruhsal ve aklî olgunluktur. Ve bir çocuğun böyle bir akli olgunlukta olması mümkün değildir. Bizim hukuk dâhilerimizden Hanefi Mezhebinin müessisi İmam-ı Azam’ın büyük görüşleri de var ama mezhebi içinde de kabul görmeyen küçük görüşleri de var. O, ortalama yaş olarak yaklaşık 1350 sene evvel 18 yaş görüşünü ileri sürüyor, düşünebiliyor musunuz? Biliyorsunuz bizim yürürlükteki hukuk düzeninde bir insanın hukuki tasarruflarda bulunabileceği veya cezai sorumluluk taşıyabileceği ya da evlenebileceği yaş 18’ dir. Bazı İslâm bilginleri de bu 18 yaşı telaffuz etmişler ama ben bunu doğru bulmuyorum. Biz bunun bütün toplumlar için geçerli olabilecek doğal kriterini verelim, ergenlikartı rüşd.

Kübra PAR: Hocam, bu son günlerde tartışma yaratan açıklamalardan bir tanesi daha var ki yeni, açıklama Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Beşer’in, diyor ki, yoğun bakımda kadın ve erkek ayrı odalarda tutulmalı, kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı? Siz buna ne diyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Bu ifadeler hayretimi mûcip olmuştur. Faruk Beşer son derece değer verdiğim bir kardeşimizdir. Yani ben onun tarafından bu sözlerin söylenip söylenilmediği konusunda da şüpheliyim.

Zaruret Halinde Erkek Doktorlar da…

Sevgili kardeşim, doğal şartlar içinde bir kadın değil bir erkek doktora, kadın doktora dahi üreme organı ve yakın çevresini yani Ferc’ini açamaz. Ferc’in korunması Rabbimizin Kur’ânî buruğudur. (Nûr 30,31) Tıbbi zaruret olduğu zaman yani sağlığın gerektirdiği durumlarda kadın doktor tercih edilir. Kadın doktorun olmadığı yerlerde ise erkek doktorlar da hiçbir sakınca olmaksızın kadın hastayı tedavi ederler.

Kübra PAR: Bunu Peygamberimizin bir hadisi ile beraber sorayım, “işi ehline ver (vermezsen) kıy(a)metini bekle” diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu “işi ehline vermek” kadın- erkek doktor meselesini de içine almaz mı? 

Ali Rıza DEMİRCAN: Pek tabii ki alır.Peygamberimiz Efendimiz, “sosyal görevler liyakatlilere verilmediği zaman toplumsal kıyameti gözetle,” buyuruyor. Kadının ciddi bir rahatsızlığı varsa, bu da üreme organları ile alakalıysa ve bizim kadın doktorumuz da yoksa kim bakacak kadın hastaya? Tabii ki ehil olan erkek doktor bakacak. Çünkü bu durum sakıncalı uygulamaları caiz kılan bir zaruret halidir.
Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ
Kübra PAR: Bir de bu yoğun bakım meselesi var hocam. 

Ali Rıza DEMİRCAN: Sevgili kardeşim, yoğun bakım hali zaten insanların sorumlu olmadıkları bir haldir. Yoğun bakımda olma zaruret halidir. Yoğun bakımda olanların genelde bilinçleri açık değildir, onlar üstlerini dahi örtemezler. Böylesi vuku fevkalade ender olan olaylar üzerinden örneklerle amacımızı anlatmayı doğru bulmuyorum. Şaşırdım doğrusu. Faruk Beşer kardeşimin bu sözlerin sahibi olup olmadığı konusunda gerçekten tereddüt içindeyim. Ama oda düşüncesini açığa vurabilir.

Kübra PAR: Kendisi bizzat sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış. Peki, hocam siz şaşırdım diyorsunuz ya ama bir yandan da bu tartışmayı açan hoca bir Profesör. İlahiyatları da eleştiriyorsunuz, ilahiyatlardaki eğitimi de eleştiriyorsunuz. Bu anlamda neden bu tür hocalardan da bu tür açıklamalar geliyor sizce?

Ali Rıza DEMİRCAN: Şimdi bu soruları onlara sormak lazım. Bu sözünü ettiğiniz hocalarımızın dışında müsaade ederseniz konuya yaklaşayım. Ben bugünkü ilahiyatçıların büyük kısmının ne Kur’ân bildiklerine, ne Aziz Peygamberimizi yeterince tanıdıklarına ne de tarihi süreç içerisinde yazılmış İslâmi literatüre vukufla yaklaşabildikleri kanaatindeyim. Bir ilahiyat fakültesi olur da bu dinin ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim değil orijinal metinden, meâlinden dahi okunmazsa… Varın siz düşünün vehameti.

Kübra PAR: İlahiyatçılar Kur’ân’ı okumuyor mu diyor Ali Rıza Demircan?

Ali Rıza DEMİRCAN: Yok kendi ilgi alanları dışında okumuyorlar ve de okutmuyorlar. Müfredatlar benim dönemimde de yetersizdi. Bugün de böyle… İslâmi bilimleri değil, tarihlerini okutuluyorlar.

Kübra PAR: Şimdi hocam bu çocuk yaşta evlilikler tartışılıyor, siz de konunun Kur’an’daki yerinden bahsettiniz. Ama bu son dönemde de çocuklara yönelik cinsel istismar çok tartışılıyor. İlahiyatçılar neden şöyle bir toplu şekilde ortaya çıkıp bu konuda açık bir fetva, açık bir eleştiri getiremiyorlar? 

Ali Rıza DEMİRCAN: Şimdi güzel kardeşim yarama dokunan öyle bir soru sordun ki bana… Bendeniz yazdım; “Diyanetin ve ilahiyatların neden toplumsal bir ağırlığı yok?” başlıklı iki makale yazdım. Ağırlıkları yok. Yok çünkü:

1-      Kur’ân’ın istediği biçimde Helal ve Tayyip rızıklarla beslenmiyorlar.

2-      Allah’ın, Kur’ân ile öğrettiği ve Aziz Peygamberimizin de örneklendirdiği İslâm’ı değil, Türkiye’de baskıcı, ötekileştirici, dışlayıcı seküler yapının çerçevesini çizdiği tahrif edilmiş İslâm’ı öğrenip öğretiyorlar… Tarikatler ve cemaatlerde böyle…

Kübra PAR: Bu söylediğiniz her iki tarafa da vuruyor galiba?

Ali Rıza DEMİRCAN: Ne yapalım, müsaade edin de Kübra kardeşin programında olsun ana konulara değinelim.

100 Kadar İlâhiyat Ne İşe Yarar

Netice itibariyle ben aciz bir kulum. Yapabileceğim şeyler belli ama inanın yıprandım ve yoruldum. Diyorum ki; 100 kadar ilahiyat fakültesi var, akademisyen havanızdan geçilmiyor. Binlerce profesör, doçent, yardımcı doçent var, sizin hiçbir meseleniz yok mu, görüşünüz yok mu? Her bir ilahiyattan bir temsilci göndererek birliktelik oluşturamaz mısınız? Toplumsal meselelerin yoğunlaştığı alanlarda muhalefete, iktidara ve de milletimize ışık tutacak görüşler oluşturup açıklayamaz mısınız? Üstelik bu gün o eski bağnaz laiklik anlayışını da kısmen aştık. Teklifinizi ortaya koyar ve olması gereken budur, dersiniz ve ilave edersiniz:

Biz İslâm’a inanarak ve ortak akla dayanarak öneride bulunuyoruz ama siz gelin Allah’ın verdiği ortak aklı kullanın, bilimsel verilerden hareketle bizim sunduklarımızı değerlendirmeye alın.

Kübra PAR: Az önce dediniz ki İslâm zinaya yaklaşmayın, der. Bu dönemde bir de zina meselesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda zina konusunu ele almalıyız yasal anlamda dedi. Sizce zina yasal olarak yasaklanmalı mı yoksa bu Allah’la kul arasındaki düzenlemedir devlet buna karışmamalı mıdır?

Ali Rıza DEMİRCAN: Kızım, soru iç içe, buna tek bir cümle ile cevap vermek benim ahiret hayatımı karartır. Ama biraz açayım.

Zina Suçtur ve Büyük Günahtır

İslâm dininde zina hem suçtur hem de günahtır. Bir insanın mesela annesine babasına sert bir bakışla bakması haramdır ama hukuki bir takibatı gerektirmez, günahtır ama suç değildir. Yani bazı günahlar suçtur, bazı suçlar da günah niteliği taşır. Açarsak zamanımız yetmeyebilir ama özetleyebiliriz.

Evet, İslâm’da zina hem suçtur hem de Allah’a ortak koşmak ve insan öldürmekten sonra gelen üçüncü derecede bir günahtır. Bugün yasal olarak zinayı kanunla yasaklayalım demek Kur’ân’î tebliğ ilkelerine terstir. Bunun için Kur’ân’ın 23 senelik sürecine, ilgili âyetlerin iniş sırasına bakmak lazım. Peygamberliğin 5.yılında Furkan Sûresi’nin 68. âyetinde Rahman olan Allah’ın güzel kullarının Ona ortak koşmayanlar, insan öldürmeyenler ve zina yapmayanlar olduğu açıklanır. Aradan 7 yıl geçtikten sonra İsra Sûresinin 32. âyeti iner, “Zinaya yaklaşmayın” buyrulur. Aradan bir beş-altı yıl geçtikten sonra yani Peygamberliğin yaklaşık 18. yılında Kur’ân’ın Nur Sûresi ile zinaya uygulanacak ceza getirilir. (Nûr 2Bu ceza zinacı erkekler ve kadınlara bir topluluk önünde yüzer sopa vurulmasıdır.) 

Burada bir ilave daha yapayım ilahiyatçılar da şaşırsın. Kur’ân aslında zinaya ceza getirmez. Zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir. Açıklayalım, açıklamazsak Kur’ân bilmeyen eğitimli fakat art niyetli cahiller aleyhimize kıyam ederler.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Kübra PAR: Bu ayrımı anlatın çünkü zina konusunda kırbaç cezaları falan var.

Ali Rıza DEMİRCAN: Bir misalle anlatayım: Bir adam bir kişinin tanık olduğu bir zina yapsa İslâm Hukuk düzeninde bu adamın aleyhine suç işlediği için dava ikame edilemez. Günah işlemiştir, Yaradan’a tövbe eder. Tövbe etmez devam ederse imanını kemirir ve de yitirebilir. Ama alenen zina yaptığı zaman İslâm toplumunda düzeni bozduğu için Kur’ânın getirdiği ceza uygulanır.

(Bu ceza zinacı erkekler ve kadınlara bir topluluk önünde yüzer sopa vurulmasıdır.) 

Kübra PAR: Burada alenenden kasıt nedir?

Ali Rıza DEMİRCAN: 4 kişinin ilişki anında göreceği şekilde aleni olursa ceza uygulanır. Özür dilerim kızım sizin yanınızda rahat konuşamıyorum ama porno/erotik filmler bile aleniyet açısından şüpheyi muciptir. Yani montajlama yapılabilir… Bunun için zinaya en az dört kişinin çıplak gözle şahit olması gerekir. Geçenlerde okumuştum. Bir çift stadyumda ilişkiye girdiler. Ancak bu kadar aleni olursa yani en az 4 kişinin göreceği şekilde aleni olursa orada müdahale edilir ve ceza uygulanır.

Kübra PAR: Ama devletin suç sayması İslâm’a aykırıdır dediniz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Hayır, hayır öyle demedim, devlet suç sayabilir ama Türkiye’de İslâmi bir yönetim ve yargı düzeni yok ki…

Önce Kafalarda ve Kalplerde Devrim Yapılması Gerekir

Toplumun bütün katmanlarında örneğin dizi filmlerinden medyanın magazinsel haberlerine ve özgürlük adına yapılan hukukî düzenlemelere kadar insanların çok rahat birlikteliğe gidebilecekleri toplumsal şartları oluşturacaksınız, ondan sonra insanları niçin zina yaptığınız diyerek sorgulayacak ve cezalandıracaksınız?

(Kaldı ki evlilikleri destekleyici politikalar oluşturmak, boşanmaları kolaylaştırmak ve özel şartları içinde olsun ikinci evlilikleri yasallaştırmak gibi önlemlerin de alınması gerekir.)

Evvela kafalarda ve kalplerde imani bir devrim yapılmadıkça… Zina önlenemez. Ne var ki bu devrim laik bir düzen içinde de yapılabilir. Çünkü zina normal insan doğasının reddedeceği bir eylemdir… Hangi normal bir insan kızının başkalarıyla nikâh dışı ilişkiye girip çıkmasını onaylar? Fıtrat/ yaratılış düzeni yozlaştırılmamışsa zina insan vicdanını dünyanın her yerinde kemirir…

Kübra PAR: Neden bu örneği kızlar üzerinden verdiniz hocam? Neden oğlu demiyorsunuz da kızı diyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Sevgili kızım teşekkür ediyorum soru için. İslâm yargı sistemi açısından kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Bilakis bu noktada kadın korunur, erkek daha aktif olarak görüldüğü için ona daha şedid ve tam ceza uygulanabilir.

Kübra Par: Burada dobra bir soru sorayım. Bütün hocalarda veya genelde algı şu, kadının cinselliğine, kadının zinasına vurgu yapan hep onu cezalandırmaya onu suçlu saymaya yönelik açıklamalar var. Siz bile farkında olmadan kızı dediniz, erkekler konusunda ise böyle hoş görme görmezden gelme var.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Ali Rıza DEMİRCAN: Kızım doğru, bizim kültürümüz… Baba erkil mi diyorlar? Ha Ataerkil bir yapımız var.

Kübra PAR: İslâm ataerkil midir?

Ali Rıza DEMİRCAN: Kızım, İslâm’ın ataerkil olması mümkün mü? Yaradan 10 milyonu aşkın canlı türü içerisinde muhteşem bir varlık olarak yarattığı insanı erkek ve kadın olarak yaratmıştır.

Erkek Kadının Kadın Erkeğin Eşi ve Eşitidir

Bakınız Kur’ân’ımızın mucizev bir ifadesi var. Kur’ân erkeğe de Zevc der kadına da Zevc der. Ne demek biliyor musunuz? Birbirinin eşi, eşiti ve tamamlayıcısı… Bir bütünün iki parçaya ayırın. Her biri bir parçasıdır. Zaten Peygamberimiz bir hadislerinde “erkeksiz kadın, kadınsız erkek yoksuldur” buyuruyorlar. Kur’ân’da ve Aziz Peygamberimizin uygulamalarında demiyorum, ama İslâm Hukukunun tarihi süreçteki uygulamalarında kadın ikinci plandadır. Buna bütün ruhumla inanıyorum ve bu yanlıştır diyorum.

Yanlıştır, diyorum… Benim bir beklentim yok, korktuğum hiçbir güç yok. Ne iktidardan var, ne muhalefetten var, ne de medyadan var. Çağırırsanız Haber Türk ekibi olarak koşa koşa gelirim. Neden, ben bunu bir nimet olarak görüyorum, size de dua ediyorum. Bakınız bu programı belki binlerce, on binlerce… İnsan izliyor/izleyecek. Bu gibi programları niçin yapıyorum? Ben inandığım değerleri mesaj olarak bu topluma aktarmak için yaşıyorum. Yaşamamın anlamı bu! Tabi ki doğruları söyleyeceğiz.

Kübra PAR: Şimdi hocam bu Adnan Oktar meselesi de çok konuşuluyor. Biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir polemik yaşadılar. Sizde bununla ilgili ilginç de bir yazı yazdınız. Bununla ilgili önce hatırlatmak için izleyicilerimize ne yaşanmıştı, onu bir hatırlatayım: 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar için “İnşallahlar maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslarla orada dansöz oynatıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi, tamamen akli dengesini yitirmiş.” demişti Adnan Oktar için. O da cevaben Diyanet’e sert sözler kullandı. Siz bununla ilgili bir yazı yazmışsınız. “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalarından alınan paralarla maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, sesinizi çıkardınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi,” diyerek o da Diyanet İşleri Başkanına yüklendi, siz bu tartışmaya ne diyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Ali Erbaş kardeşimiz haklı ama üslubunu onaylamıyorum. Daha zarif bir üslup ile eleştirmeliydi. Siz kalkacaksınız hem İslâm adına hem de kendinizi bir mehdi gibi tanıtarak… Bu arada, ifade edelim:

–          “Tarikatlerin ana sermayelerinden biri İslâmi bir temeli olmayan Mehdi inancıdır. Adnan Oktar mehdiliği yıllardan beri savunan ve taraftarlarınca mehdi olarak görülen kişidir. Harun Yahya bu münasebetle aldığı müstear isimdir. “

Adnan Oktar çıkacak her erkeği, hatta her kadını dahi cezbedecek kadar albenisi olan kadınlara bir de musiki eşliğinde erotik danslar yaptıracak, bunu da maşallahlarla tempo tutarak onaylayacak… Bunu aynı şekilde ben de eleştirdim ama Diyanet İşleri Başkanının daha zarif bir dille…

Sevgili kardeşim bir insanı alenen öyle bir tahkir edersiniz ki suç olur ama aynı içeriği daha farklı bir şekilde söylerseniz hiçbir hukukçu da sakınca göremez.

Kübra PAR: Diyanet İşleri Başkanının zarif bulmadığınız açıklaması nedir?

Ali Rıza DEMİRCAN:  Biz şöyle derdik: Sayın Adnan Oktar bizim gönlümüzü rencide eden tavırlar içerisinde İslâm’ın onaylamayacağı davranışları İslâm onaylıyormuş şeklinde sunmakta. Tasvip etmiyoruz ve yeriyoruz.

Ali Erbaş Temelde Haklıdır

Ben Ali Erbaş hata etmiştir demiyorum ama makamın gerektirdiği zarafete bürünerek daha bir ağır başlı olunabilir. Bana göre önemli olan da o değil. Bana göre önemli olan Adnan Oktar’ın sözleri.

Adnan Oktar görülürde zina yapmadı. İslâmi ölçülere aykırı giyimli olan ve erotik danslar yaparak arzulu bakışları vücutlarına odaklandıran kediciklerin raksları haram olarak nitelenebilir ama zina olarak nitelenemez. Ama bu bazılarınca tolere edilebilir! Yaşadığımız toplumsal şartlar içinde. Ama Adnan Oktar’ın söyledikleri önemli, O anlam olarak şöyle diyor:

Ey Ali ErbaşEy ilahiyat hocaları, ey yüz bini aşkın Diyanet mensupları! Siz genel bütçeden maaş alıyorsunuz, genel bütçeden aldığınız maaşlar, İslâm Hukukuna göre/ Kur’ân yasalarına göre gayr-ı meşru gelirlerden oluşan kirlenmiş olan paralardır. Yani “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalarından alınan paralarla maaşlarınız ödeniyor…” Neden bu durum sizi rahatsız etmiyor? “

Bilvesile ifade etmiş olalım: Diyanet, İlahiyat ve Türkiye’deki bütün memurlar – ki laiklik buna mani değil- şöylece talepte bulunabilir:

Ey ilgililer! Allah helal ve tertemiz gıdalar yiyin, diyor, Peygamberlere dahi halâl yemeleri emrediliyor. O halde İslâm’ın onay vermediği, gayr-ı meşru olarak gördüğü vergi kalemlerini ayırın, onları bayındırlık işlerine ayırın, istediğinize/baleye ayırın ama bize saf helal vergilerden maaşlar verin.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Kübra PAR: Ali Rıza DEMİRCAN’a Diyanet İşleri Başkanlığı teklif edilse bu sebeple reddeder mi?

Ali Rıza DEMİRCAN: Ali Rıza DEMİRCAN, bu güne kadar birçok İslâm’a sıcak bakan iktidar gördü. Beni severler, sevdiklerini de söylerler, yaşımız sebebiyle gördüklerinde ayağa kalkanlar da olur ama hiçbir zaman beni yetkilendirmeyi düşünmemiştirler. Yani teklif gelmez ki red edeyim. (Beni TRT de bile konuşturmuyorlar.)

Kübra PAR: Siz yıllarca İmam Hatiplik yaptım dediniz, aynı bütçeden siz de maaş almadınız mı? 

Ali Rıza DEMİRCAN: Aldım.

Kübra PAR: O halde Ali Erbaş’a neden laf ediyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Bak kardeşim, güzel bir soru sordun. Bir işin benim veya bir başkası tarafından yapılmış olması onun meşruiyetini göstermez. Ben çok önceki yıllarda…1970-1982 yılları arasında Süleymaniye Camii İmam-Hatibi olarak 12 yıl görev yaptım, Lise mezunu olarak maaş almaya başladım. Üniversite mezunu olarak da aldım, aldığım maaş görevime uzaktan gelip gittiğim için özel arabamın benzinine ancak yetiyordu ve şunu da ifade edeyim, maaşımı çocuklarımın ve kendimin gıda harcamaları için kullanmamaya çalıştım.

Kübra PAR: Şimdi siz bütün bunları söylüyorsunuz, Hükümete de yer yer yükleniyorsunuz, bazen Beştepe’yi de eleştiriyorsunuz ama bir yandan da oğlunuz Ak Parti’den Beyoğlu Belediye Başkanı. Diyor mu baba ya bunları söyleme?

Ali Rıza DEMİRCAN: Oğlum bana bir şey diyemez, cevabını alır. Beştepe de beni tanır, bilir ki ben dışarıdan taşlamıyorum, ben kardeşlerime uyarı yapıyorum. Eğer benim uyarılarımı Beştepe ciddiye almayacaksa bu onun eksikliği olur, benim değil.

Kübra PAR: Peki, oğlunuzla hiç polemikleşiyor musunuz? Ya baba neden böyle konuşuyorsun, beni sıkıntıya düşürüyorsun, diyor mu?

Ali Rıza DEMİRCAN: Bugüne kadar bunu söylemedi ya da cesaret edemedi. Ben kendi kendime şöyle diyorum:

Ali Rıza Demircan Allah sana baban aracılığıyla ve çalışmaların yoluyla maddi imkânlar bahşetti, ihtiyacın yok. Allah sana kalem gücü verdi, yazabiliyorsun. Allah sana dil gücü verdi, konuşabiliyorsun. Hiçbir kişi ve kurumdan beklentin de yok. Eğer sen söylemeyeceksen kim söyleyecek…

Kübra PAR: Hocam bir konu var ki açmadan programı kapatmak istemiyorum. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Bu tarikatler ve cemaatler meselesi… Şimdi son zamanlarda fetöden boşalan yerlere cemaatlerin tarikatlerin yerleştiğine dair iddialar var. İstanbul Müftüsü de bu tarikatler cemaatler denetlenmeli demişti. 

Ali Rıza DEMİRCAN: Bana göre bugünkü tarikatlerin yüzde sekseni İslâm’a fayda sağlamıyor, zarar da veriyor. Bakınız tarihi süreç içinde İslâm âlimleri tarikatlara girmemiştir.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Kübra PAR: Siz hiç girdiniz mi?

Ali Rıza DEMİRCAN: Ben çocukluğumda Şeyh de olan İstanbul Müftüsü hocam merhum Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın sohbetlerine katılırdım müridi gibi ama fikrî olarak ayağa kalktığımda baktım ki fikir üreten, Kur’ân’la tanışan, Peygamberimizin sünneti ile kaynaşan dolayısıyla sorgulayan adamların bu yapı içinde kalması mümkün değil gibi.

Kübra PAR: Neden bir Müslüman tarikatlerde olmaz mı diyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Ölçü Kur’ân’dır, ölçü Peygamberimizin uygulamalarıdır. Bu ana ölçülere bağlı topluluğa katılım mümkündür. Faydalı da olur. Adı tarikat de olsa.

Kübra PAR: Olumlu tarikatlere örnek verebilir misiniz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Bu konuda beni yormayın. Şuan Türkiye’deki mevcut tarikat yapıları Türkiye’deki sistemin payandaları gibidir. ( Ne var ki denetlenmesi gereken demokratik kitle örgütleri olarak görülebilirler.)

Kübra PAR: Peki, çok mu güçlüler o yüzden mi anmak istemiyorsunuz?

Ali Rıza DEMİRCAN: Yoo organizeler ama içlerinde çok güçlü örgüt yok. Meselenin özü şu:

Peygamberimiz Bile Sorgulanabiliyordu

Peygamberimiz sahabelerine şöyle derdi: benim size vahiy meleği aracılığı ile Allah’tan aldığımı bildirdiğim ölçülere uyun; bu ölçüleri ben de uygulamakla yükümlüyüm siz de yükümlüsünüz. Peygamberimizin terbiyesi böyledir. Açalım, aynı zamanda İslâmî yönetimin de başı olan Peygamberimizin bazı emirlerini sahabiler içselleştiremiyordu. Ama aldıkları terbiye gereği de şöylece soruyorlar ve sorguluyorlardı: Ya Rasulellah! Siz şöyle şöyle emir buyurdunuz, bu verdiğiniz emir Rabbimizden vahiy yoluyla aldığınız bir emir mi yoksa sizin kendi görüşünüz ve tasarrufunuz mu? Peygamberimiz, eğer benim görüşüm/tasarrufumdur derse, bu defa Ya Resulellah, bu emrinizin uygulanması sakıncalıdır, diyorlardı.

Tarikatlerde Saltanat da Var

İslâm açısından zarar verici olmalarının sebebi açıklanan terbiyeyi uygulamamalarıdır. Bir diğer anlatımla Kur’ân’a dayanmıyorlar, Aziz Peygamberimizin uygulamalarına dayanmıyorlar. Şeyh efendi, mehdidir, her an yardıma gelebilen Kutuptur /Gavstır. O tek mercidir. Ne buyurursa o uygulanır. Sorgulanamaz.

Tarikatlerin bir büyük handikabı da bunlarda saltanat düzeninin olmasıdır. Şeyh Efendi ölür, şeyhlik ya damada kalır ya da oğluna geçer ve çoğu defa post kavgaları da olur. Kavgalar Şeyhin hayatında da başlayabilir Özetlersek tarikatde yetki şeyhlik makamındadır, oda sorgulanmaz. Ya Peygamber sorgulanıyor, nasıl sorgulanmaz da denilemez.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Kaynak: Mirat Haber