Hastahanelere Manevi Destek Personel Tespiti

DİYANET HABER- Diyanet İşleri Başkanlığı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kuruluşlarında Manevi Destek Personeli Tespiti İçin Çalışma Başlattı.

Hastahanelere Manevi Destek Personel Tespiti

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından bu yana sağlık kuruluşlarında sunulan manevi destek uygulamasının ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak planlanan hedefler doğrultusunda yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Talepler doğrultusunda hem manevi destek programının başlatıldığı illerde sayının artırılması ve diğer illerde de programın uygulanması doğrultusunda genişletilerek Manevi Destek Personel Tespitine ihtiyaç doğdu.
Manevi destek hizmeti sunmak üzere talepte bulunan personelin başvuru, tespit ve eğitime alınması ile ilgili süreçte 08/12/2017 tarihine kadar Diyanet’e bildirilmesi gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada: 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından bu yana sağlık kuruluşlarında sunulan manevi destek uygulamasının ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak planlanan hedefler doğrultusunda yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu hizmet alanında görev almak isteyen personelin “Sağlık Kuruluşlarında Manevi Destek Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge” ve aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde bağlı bulunduğu Müftülüğe başvuru yapması önem arz etmektedir.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Buna göre;

1. Çalışma, sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakını ve hastane personeline talepleri doğrultusunda, dini konularda rehberlik yapma, moral, motivasyon ve manevi destek sunmayı kapsamaktadır.

2. Manevi destek uygulamasına tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmaması nedeniyle personel hastanelerde kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılmaktadır. 3. Müftü, şube müdürü ve murakıp gibi idari personel dışındaki unvanlarda çalışan bütün personel müracaat edebilecektir.

4. Görev almak isteyen personelin ilgili yönergenin 5 nci maddesinde belirtildiği gibi lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmaları asgari yeterlik şartıdır. Alanla ilgili özel eğitim veya bir sertifika programı bitirenler, manevi destek alanında lisansüstü bir programdan mezun ya da halen devam ediyor olanlar öncelikle tercih edilecektir.

5. Önceki dönemlerde manevi destek personeli olarak görevlendirildiği halde görev yeri değişikliği, uzun süreli izin ve benzeri nedenlerle ara vermiş olan personel, talep etmesi durumunda müftülüğüyle yapılacak değerlendirme sonrasında tekrar görevlendirilebilecektir.

6. Görevliler 4 günü sağlık tesislerinde asgari 4 saat olmak üzere, Cuma günü de müftülüğün vereceği görevi yapmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün izinli olacaklardır. Yerel şartlar göz önünde bulundurularak, Başkanlık, müftülük ve hastane eşgüdümünde çalışma gün ve saatleriyle ilgili düzenleme yapılabilir.

7. Manevi destek görevlisi hastane yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.

8. Manevi destek görevlisi özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

9. Manevi destek görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı hastane yönetimini de bilgilendirecektir.

10. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

11. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

12. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılabilecektir.

13. Müftülükler tarafından manevi destek hizmetinin hizmet süreçlerine yönelik gerekli rehberlik ve denetimlerin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve kurumsallaşması açısından önem arz etmektedir.

14. Sağlık tesislerinde yürütülen manevi destek hizmeti Başkanlık ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmelerin dışında mahallinden ayrıca bir manevi destek görevlendirmesi yapılmayacaktır.

15. Ocak ayı içinde planlanan eğitim programına katılmasına mani mazeretleri bulunanlar, halen yurtdışında görevli olanlar, yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanlar ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

16. Yukarıda sayılışartları taşıyan ve görev almak isteyen personel 08.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile bağlı bulunduğu müftülüğe müracaat edecek, tüm talepler İl Müftülüğü aracılığı ile Başkanlığımıza iletilecek; değerlendirmeler Başkanlığımız ile Müftülüklerimiz koordinesinde gerçekleştirilecektir

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

İller:

Adana İl Müftülüğü
Amasya İl Müftülüğü
Ankara İl Müftülüğü
Antalya İl Müftülüğü
Artvin İl Müftülüğü
Aydın İl Müftülüğü
Balıkesir İl Müftülüğü
Bursa İl Müftülüğü
Çanakkale İl Müftülüğü
Denizli İl Müftülüğü
Diyarbakır İl Müftülüğü
Edirne İl Müftülüğü
Elazığ İl Müftülüğü
Eskişehir İl Müftülüğü
Gaziantep İl Müftülüğü
Giresun İl Müftülüğü
Hatay İl Müftülüğü
Isparta İl Müftülüğü
Mersin İl Müftülüğü
İstanbul İl Müftülüğü
İzmir İl Müftülüğü
Kocaeli İl Müftülüğü
Konya İl Müftülüğü
Malatya İl Müftülüğü
Manisa İl Müftülüğü
Muğla İl Müftülüğü
Ordu İl Müftülüğü
Rize İl Müftülüğü
Samsun İl Müftülüğü
Sivas İl Müftülüğü
Tekirdağ İl Müftülüğü
Trabzon il Müftülüğü
Şanlıurfa İl Müftülüğü
Van İl Müftülüğü
Kahramanmaraş İl Müftülüğü
Yozgat İl Müftülüğü
Afyonkarahisar İl Müftülüğü
Çorum İl Müftülüğü
Erzurum İl Müftülüğü
Kayseri İl Müftülüğü
Sakarya İl Müftülüğü

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ