Her Yaş İçin Umre Ödüllü Yarışma

Her Yaş İçin Umre Ödüllü Yarışma

UFKA YOLCULUK 6. BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI KURAN VE SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜ KONULU BİLGİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.TANIMLAR

A.1 Yarışma Tanımı

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1439 / M.2018 yılında Türkiye de yazılı olarak Türkçe ve Arapça, Dünya genelinde ise online olarak İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenecektedir. Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an Sünnet” adlı eserden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise Riyâzu’s Sâlihîn adlı eserden yarışma yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 7 (yedi) farklı kategoride, Arapça dilinde 3 (üç) farklı kategori ve İngilizce dilinde tek kategori olmak üzere toplamda 11 (on bir) farklı kategori de düzenlenecektir  (Bknz. Tablo-1) Sınav yazılı olarak sorulan çoktan seçmeli soru ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Tablo 1: Kategoriler

Sınav Türü Kategoriler Yaş Aralığı
Türkçe

Yazılı Sınav

A Kategorisi 10 Yaş ve altı
B Kategorisi 11-14 Yaş arası
C Kategorisi 15-19 Yaş arası
D Kategorisi 20-30 Yaş arası
E Kategorisi 31 Yaş ve üzeri
F Kategorisi İhtisas Kategorisi: Resmi veya fahri din görevlileri…
Arapça

Yazılı Sınav

G Kategorisi 18 yaş altı Arapça
H Kategorisi 18 yaş ve üzeri Arapça
Online

Sınav

I Kategorisi Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar bu kategoride yarışacaklardır. (Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.)
J Kategorisi Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. (Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.)
K Kategorisi Yarışmaya Arapça dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. (Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.)

A.2 Yarışma Düzenleme Kurulu:

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

A.3 Yarışma Sınavı:

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

A.4 Yarışma Sınav Merkezleri:

A.4.1 Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.

A.4.2 Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

2. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma,Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilmektedir. Yarışma; illerde proje ortağı kulüplerin (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.

3. YARIŞMANIN AMACI:

 1. Toplumun her kesimini Son Peygamberin (sav) mesajları ile buluşturarak, Allah’ın rızasını kazanmak
 2. Toplumda Kuran-Sünnet bütünlüğünün farkındalığını oluşturmak.
 3. H.1439 / M.2018 yılı içerisinde Peygamber Efendimizin sav hadislerinin okunmasını ve hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
 4. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.

4. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI  ve  BAŞVURU

D.1 Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 11 (on bir) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D, E, F ve I Kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J Kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

A Kategorisi: 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 10 yaşından küçük olanlar, (01.01.2008 – 31.12.2011 tarihleri arasında doğanlar.)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk A Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

B Kategorisi: : 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 10-14 yaş arası, (01.01.2004 – 31.12.2007 tarihleri arası doğanlar.)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk B Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

C Kategorisi: 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 14-19 yaş arası, (01.01.1999 – 31.12.2003 tarihleri arası doğanlar.)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk CDEF Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

D Kategorisi: 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 19-30 yaş arası, (01.01.1988 – 31.12.1998 tarihleri arası doğanlar.)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk CDEF Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

E Kategorisi: 1 Ocak 2018 tarihi esas alınarak, 30 yaşından büyük olanlar, (31.12.1987 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk CDEF Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

F Kategorisi/İhtisas Kategorisi:  Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca kendini bu alanda yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.

NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dâhil değildir. Bu kişiler yaşlarına uygun kategorilerde yarışacaklardır.

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk CDEF Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

G Kategorisi: Yarışmaya Arapça dilinde katılacak 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 18 yaşından küçük olanlar (01.01.2000 tarihinden sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Riyâzu’s Sâlihîn eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

H Kategorisi: Yarışmaya Arapça dilinde katılacak 1 Ocak 2018 Tarihi esas alınarak, 18 yaşından büyük olanlar (31.12.1999 tarihinden önce doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Riyâzu’s Sâlihîn eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

I Kategorisi: Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar bu kategoride yarışacaklardır. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk CDEF Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

J Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sorumlu Olunan Eser: Riyâzu’s Sâlihîn eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

K Kategorisi: Yarışmaya Arapça dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sorumlu Olunan Eser: Riyâzu’s Sâlihîn eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

D.2 Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.

Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortakları sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il/ilçe sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 4 Mart 2018 Pazar günüdür.

NOT: Yarışmaya;

 1. Server Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 2. Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 3. Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

5. ÖDÜLLER

E.1 MERKEZİ ÖDÜLLER:

A-B-C-D-E-F Kategorileri İçin

Birincilere             : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500,00 TL

İkincilere               : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500,00 TL

Üçüncülere           : 2 Umre Seyahati + 500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500,00 TL

4.-10. Olanlara    : Apple iPad Air 16GB 9.7″ Wi-Fi

G-H Kategorileri İçin

Birincilere             : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2.500,00 TL veya 7.000,00 TL

İkincilere               : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1.500,00 TL veya 6.000,00 TL

Üçüncülere           : 2 Umre Seyahati + 500,00 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500,00 TL veya 5.000,00 TL

4.-10. Olanlara    : Apple iPad Air 16GB 9.7″ Wi-Fi

I-J-K Kategorileri İçin:

Birincilere             : Apple MacBook Pro 13.3″ MPXT2TU/A veya 2000 USD

İkincilere               : Apple MacBook Pro 13.3″ MPXQ2TU/A veya 1750 USD

Üçüncülere           : Apple MacBook Air 13.3″ MQD42TU/A veya 1500 USD

 

E.2 İL ÖDÜLLERİ:

Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B, C, D, E, G ve H kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (F, I, J ve K kategorilerinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)

Not: Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

06. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ

A, B, C, D, E, F, G ve H kategorilerinin sınavları www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 8 Nisan 2018 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.

I Kategorisi sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 8 Nisan 2018 Pazar Saat: 10.15 de (TSİ) yapılacaktır.

J ve K Kategorileri sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 15 Nisan 2018 Pazar Saat: 11.00 ve 18.00 de (UTC) yapılacaktır.

07. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ile katılacaklardır.

Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

Sorular A ve B Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, diğer kategoriler için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:

Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan da soru sorulacaktır. Her kategori için sınav süresi 120 dakikadır. Engelli yarışmacılar için sınav süresi 180 dakikadır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir. Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Cevap anahtarı 9 Nisan 2018 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, sınavda kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname,   program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Sınav soruları iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümdeki sorular yarışmacının puanını belirlerken ikinci bölümdeki sorular yarışmacının kendisiyle aynı puan alanlar arasındaki sıralamasını belirleyecektir. (İkinci bölümdeki sorular puana etki etmeyecektir) Aynı puana sahip olup; ikinci bölümde de eşit doğru yapanların olması durumunda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

Tablo 2: Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler

Birinci Bölüm (Puanlama Soruları)

İkinci Bölüm (Sıralama Soruları)

Toplam

A Kategorisi 60 30 90
B Kategorisi 90 30 120
C Kategorisi 110 40 150
D Kategorisi 120 50 170
E Kategorisi 110 50 160
F Kategorisi 120 50 170
G Kategorisi 100 50 150
H Kategorisi 110 50 160
I Kategorisi 120 50 170
J Kategorisi 120 50 170
K Kategorisi 120 50 170

SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Birinci bölümdeki sınav sorularının puanlanması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

H.1 Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

 1. 11 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.
 2. Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” sıralaması olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Ödüller yarışmacılara ödül sıralamasına göre verilecektir
 3. Puanları eşit olan yarışmacılarda sıralama yapılırken ikinci bölümde yapmış oldukları net sayısına bakılacaktır. Doğru sayılarının da eşit olması durumunda adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.
 4. Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.
 5. Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.
  1. %3 e kadar 10 puan
  2. % 3-6 arası 9,5 puan
  3. % 6-10 arası 9 puan
  4. %10-14 arası 8,5 puan
  5. %14-18 arası 8 puan
  6. %18-22 arası 7,5 puan
  7. %22-26 arası 7 puan
  8. %26-30 arası 6,5 puan
  9. %30-35 arası 6 puan
  10. %35-40 arası 5,5 puan
  11. %40-45 arası 5 puan
  12. %45-50 arası 4,5 puan
  13. %50-55 arası 4 puan
  14. %55-60 arası 3,5 puan
  15. %60-100 arası 3 puan
 6. 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. (A kategorisi için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir)
 7. En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
 8. Bütün puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

H.2 Derecelendirme: Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

H.2.1 A, B C, D, E, F, G, H Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.

H.2.2 I Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.

H.2.3 J, K Kategorileri için Derecelendirme: (Arapça online sınav)

Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Ülke şeklinde 2 ayrı kategoride olacaktır.

09. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav puanları 25 Nisan 2018 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İtirazların tamamlanması sonucunda Sınav Sonuçları 2 Mayıs 2018 Saat: 20.00 da aynı web adresinden yayınlanacaktır. Türkiye ve İl ödülleri kesin sınav sonuçlarına göre verilecektir.

10. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2018 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır  Aksi takdirde 18 Haziran 2018 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

11. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Gençlik ve Spor Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12. YETKİLİ KURULLAR

K.1 Yarışmanın Sahibi:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

K.2 Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Yarışma Komisyonu

K.3 Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Server GSK Yarışma Komisyonu Üyeleri):

Berg Göktürk Deligöz
Mücahit Okuyan
Muhammet Kemal Çakıcı
Fatih Arslan
Muhammet Safa Hastürk
Sadettin Tuncay
Muhammed Osman Özaslan
M. Sait Arslan
Abdülvehhab Özmen
Murat Orcan
Ömer Bay
Hasan Hüseyin Günay
Ali Mazı
Mehmet Saçıkaralı
Kerim Türe
Muhammed Hasan Arıkan
Mustafa Semih Şen
Esad Kuloğlu
Mücteba O. Gümüş
Burak Keskin
Sinan Arslangil
Atıf Çalışkan
Hasan Burak Yücel
Bekir Sıddık Çankaya
Kadir Yılmaz
Kemal Davutoğlu
Mahmut Cihat Ergün
Fatih Cansız
Furkan Özkan

K.4 Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

 1. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres                    : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Sok. İkizler Çıkmazı No:1 Üsküdar/İSTANBUL

Web                       : www.ufkayolculuk.com

E-posta                 bilgi@ufkayolculuk.com

 

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ