Herkesle Beraber Diyanet de İşini Yapsın

Herkesle Beraber Diyanet de İşini Yapsın

Öldürdüğü Müslüman. Kendisine direnen Kürt Müslümanı öldürüyor, Türk Müslümanı öldürüyor, Arap Müslümanı öldürüyor.

Başta hatalı da olsa hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir bahane ile hatalı Müslümana herhangi bir kâfiri tercih etmeyeceğiz.

Müslümanın hatası amelde, kâfirin hatası temelde.

Çocuklarımızı kandırarak kaçıran gibi bu kâfirler.

Kandırıcılar, ülkemizde cirit atarlarken kandırılma işlemi devam edecek demektir.

Onun için halkımızın nereden gelip nereye gittiklerini hatırlatmaya, bu ömürlük yolculuğumuzda şeytan ve şeytanlaşmış insanların cehennemlik olmaları nedeniyle bu dünyayı da cehenneme çevirme hareketlerine karşı halkımızı uyarmaya ve kandırılmamaları için iman ve ameli salihlerini kuvvetlendirmeye çalışalım.

Hocalarımız, karanlık gecelerde ay gibi, yıldız gibi ışık saçsalar, gündüzde güneş gibi ısı ve ışıkla inkâr, isyan mikroplarını öldürseler ve güzel söz ve fikirleri güller gibi etrafa saçsalar.

 

Minbere çıkınca hutbesinde imanla süslenmiş yüreklere inci, mercan, yakut tanelerinden daha değerli Ayet ve Hadisleri saçsalar.

Ticaret, sanayi ve ziraatla uğraşanlar, kazandıklarını kasalarında saklamak yerine ilim ışığının aydınlattığı alanlarda altın tozu gibi halkın üzerine servet saçsalar.

İlim ışığında savrulan altın tozuyla servet dağıtılan ülkenin korunması için de askerler güvenliği sağlasa işte o zaman “Güzel Ülke” tarifine uyar.

Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi görevlilerine “20 umreci bulanı parasız umreye götüreceğim” vaadini bugünden itibaren değiştirse ve “20 cemaate Kur’an okumasını öğreten, bir ilmihal kitabının imtihanında 50 notu alan 20 cemaati yetiştiren görevliyi umreye götüreceğim” dese neler olur neler.

Askerler görevini yaparken halk ve Diyanet de görevini yapmalı.

Rabbimiz buyurur:

“İman edenlerin hepsinin seferberliğe çıkmaları doğru değildir. Dini iyi anlamaları ve kavimleri (harpten) geri döndüğünde onları uyarmaları için her topluluktan bir grup (ilim tahsili için) toplanması gerekmez mi? Umulur ki onlar sakınırlar.” (Tevbe suresi ayet 9/122)

İnsanlığın ihtiyacı olan her ilim dalında âlim yetiştirmek gerekir.

Herkes kendi sahasının ihtiyacını karşılamalı. Diyanet, her görevlisine “20 kişiye Kur’a okumasını ve ilmihal bilgilerini öğretirse onu hac ve umreye göndereceğim” dese ve yapsa.

Müftülükler, öğrenen cemaati imtihan etse ve ona göre görevlendirse on yıla kalmaz, 2023 yılında dinini kitaptan öğrenen, dinamik ve güzel bir millet ortaya çıkar.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Mahmut Topbaş/Milli Gazete