HUTBE DERSLERİ -1. BÖLÜM 19.01.2018 Cuma Hutbesi (Sunan: Nisan Kumru)

HUTBE DERSLERİ -1. BÖLÜM  19.01.2018 Cuma Hutbesi (Sunan: Nisan Kumru)

HUTBE DERSLERİ -1. BÖLÜM 19.01.2018 Cuma Hutbesi (Sunan: Nisan Kumru)

Başta imam-hatip mesleğindekiler olmak üzere genelde diksiyon öğrenen herkes için, metni yorumlamayı gösterdim. Yeri geldikçe kısaca diksiyon kurallarını anlattım. İmam-hatiplerimiz de diksiyon eğitimi almalılar ki, hutbe metinlerini hatasız, kurallara uygun ve güzel okumalılar. Her Çarşamba önceden yayınlan hutbe metinlerini bir ders haline getirip, minbere çıkmadan önce çalışan hatiplerimize sunuyorum. Hutbe metinlerini siz de hazır bulundur ve metinden de takip ederseniz oraya işaretler koyarsanız oldukça faydalı olur