İstiyorum!

İstiyorum!

1.Türkiye’min, uluslararası çok ciddî anketlerde dünyanın en adaletli, en güvenli, en faziletli ülkesi olmasını istiyorum.

2.Türkiye halkının dünyanın en mutlu halkı olmasını istiyorum.

3.Dünyanın en doğru, en iyi, en güçlü eğitiminin ve okullarının Türkiye’de olmasını istiyorum.

4. Sanayide ve ihracatta ülkemin Güney Kore’yi geride bırakmasını, Almanya ve Japonya ile rekabet etmesini istiyorum.

5. Din, inanç, inandığı gibi yaşamak, fikir hürriyeti konularında ülkemin, İngiltere’nin önüne geçmesini istiyorum.

6. Uluslararası Şeffaflık ve Temizlik anketinde, ülkemin, 100 üzerinden 90 küsur not alarak dünya birincisi olmasını istiyorum.

7. Millî kimliğe, millî kültüre, evrensel insan haklarına uygun bir sistem ve düzen istiyorum.

8. Ülkemin ve devletimin bilgelikle idare edilmesini istiyorum.

9. Ülkemin, dünyanın en ahlaklı ülkesi olmasını istiyorum.

10. Tarımda, hububat ve bakliyatta, sebze ve meyvede, fidan ve çiçekçilikte (yüzölçümümüze ve nüfusumuza oranla) en önde olmamızı istiyorum.

11. Lalecilikte Hollanda’yı geçmemizi istiyorum.

12. Bütün sınır komşularımızla (Yunanistan ve Ermenistan dahil) sıfır ihtilaflı olmamızı ve halklarımızın pasaportsuz dolaşmasını; alabildiğine ticaret, turizm, kültür alışverişi yapılmasını istiyorum.

13. Kulübeden saraya, bütün binalarda yapılarda yollarda köprülerde altın oranlı (1,618) mimarî istiyorum.

14. Ülkemin, aynı iklime sahip ülkeler içinde en yeşili olmasını istiyorum.

15. Bütün gençlerimizin beyefendi, kızlarımızın hanımefendi olmasını istiyorum.

16. Millet Meclisinde en hararetli tartışmaların “Beyefendi… İstirham ediyorum… Lütfen insaf buyurunuz… Hürmetlerimle arz ederim… Teşekkür ederim… “ üslubu ile yapılmasını istiyorum.

17. Bir limitten sonra rüşvet alanlara, uyuşturucu üretimi ticareti ve kaçakçılığı yapanlara, kadınlara ve çocuklara saldırıp vahşice ve gaddarca öldürenlere idam cezası verilmesini istiyorum.

18. Medyada müstehcen yayın yapan kaltabanların ağır cezalara çarptırılmasını ve bu çirkinliğin mutlaka önlenmesini istiyorum.

19. Politikada yalan söylemenin, halkı aldatmanın, gerçekleri çarpıtmanın suç sayılmasını istiyorum.

20. Arivizmin (İkbal avcılığının) mutlaka ama mutlaka önlenmesini istiyorum.

21. Din sömürüsü yapan namussuz haydutların, eşkıyanın, eşirranın bertaraf edilmesini istiyordum.

22. Diyanetin özerk hale getirilmesini ve başına, ülkenin en bilgin, en faziletli, en bilge, en ahlaklı, en firasetli, en ehliyetli, en liyakatli hocasının getirilmesini istiyorum.

23. Siyasetin ve siyasilerin din inanç ibadet dinî eğitim işlerine kesinlikle karışmamasını istiyorum.

24. İslam vakıflarının (Evkaf-i İslamiyye) Diyanete bağlanmasını istiyorum.

25. Medreselerin açılmasını ve bunların İngiltere’deki Eton veya Oxford ChristChurchCollege ayarında ve seviyesinde okullar olmasını, çok vasıflı gençler yetiştirmelerini istiyorum.

26. Haksız yere kapatılmış tasavvuf tekkelerinin ve tarikatlarının açılmasını, ehliyetli ve liyakatli bir Meclis-i Meşayih tarafından kontrol edilmelerini istiyorum.

27. Bütün şeyhlerin icazetli gerçek şeyh olmalarını; sahte deccalî şeyhlerin tamamının tasfiye edilmelerini istiyorum.

28. Hiçbir cemaatin, tarikatin, dinî hizip ve fırkanın, sektin; taraflarından, bağlılarından, müritlerinden para toplamasına izin verilmemesini istiyorum.

29. Birtakım dinî sivil toplum kuruluşlarının; büyük rakamlarla oynayan banka, holding, dev anonim şirket haline dönüşmesine izin verilmemesini istiyorum.

30. Müslümanların Güzel Sanatlar Kolejleri açmasını istiyorum.

31. Dünyanın en az 150 ülkesinde yüzde yüz yerli ve millî Türk otomobillerinin dolaşmasını istiyorum.

32. Her türlü israfa, lükse, aşırı tüketime, statüye, beyinsizliğe, cep telefonu bağımlılığına, lüks otomobil manyaklığına son verilmesini istiyorum.

33. Bütün lise ve üniversite mezunlarının eski gerçek İstanbul kültürüne, ahlakına, faziletine, nezaketine, kibarlığına, inceliğine, mürüvvetine sahip olmasını istiyorum.

34. Liselere bitirme ve bakalorya imtihanları konulmasını istiyorum.

35. Test imtihanlarının kaldırılmasını, kompozisyon imtihanlarını getirilmesini istiyorum.

36. Fen liseleri dahil bütün liselerde zengin edebî Türkçe okutulmasını, bütün lise mezunlarının Fuzulî divanını okuyup anlayacak seviyede klasik Türkçe bilmesini istiyorum.

37. Devletin izniyle yapılan vesikalı KDV’li korumalı yasal seks köleliğinin kaldırılmasını istiyorum.

38. İstanbul’un nüfusunun beş milyona indirilmesini istiyorum.

39. İstanbul civarındaki yeni inşaatların durdurulmasını istiyorum.

40. Boşalacak nice semtlerdeki binaların yıkılmasını ve yerlerine dünyanın en güzel parklarının ve yeşil alanlarının yapılmasını istiyorum.

41. Kademeli olarak İstanbul’un başkent yapılmasını istiyorum.

42. Resmî lüks otomobil saltanatına son verilmesini istiyordum.

43. Halk normal şekilde uçağa binerken, vekillerin VIP salonlarında istirahat edip VIP kapılarından geçmesi eşitsizliğine son verilmesini istiyorum.

44. Sayısı üç yüze yaklaşan geleneksel sanatlarımızın canlandırılmasını, birkaç yüz sanatın da dışarıdan alınarak Türkiye’min dünyanın en büyük sanat ülkesi haline getirilmesini istiyorum.

45. Türkiyeye hizmet etmeleri için dünyanın her yerinden vasıflı, üstün, güçlü ve ahlaklı beyin ithal edilmesini istiyorum.

46. Din ve mukaddesat mafyaları ve çeteleri dahil her türlü mafyacılığın yok edilmesini istiyorum.

47. Dünyanın en zengin, en kültürlü, en faziletli, en ahlaklı turistlerinin Türkiyeye çekilmesini istiyorum.

48. Suçsuz vatandaşların güven ve huzur içinde yaşayacağı, suçluların ve eşkıyanın huzursuz olacağı, korkudan kan terleyeceği bir ülke istiyorum.

49. Okullara uyuşturucu sokanların idam edileceği veya çok ağır şekilde cezalandırılacağı bir ülke istiyorum.

50. Yakın tarihteki bütün siyasî, kültürel, sosyal kopuklukların giderilmesini, tamir edilmesini ve devamlılık çizgisine dönülmesini istiyorum.

51. Velhasıl ülkemin dünyanın en temiz, en âdil, en şeffaf, en ahlaklı, en faziletli, en düzgün, en yaşanılabilir, meziyetleri saymakla bitip tükenmez, huzurlu, âsâyişi çok düzgün, mutlu, bilge bir ülkesi olmasını istiyorum.

52. Türkiyemin, bütün dünyaya, bütün insanlığa, bütün İslam alemine örnek olmasını istiyorum.

53. Bunalan bütün seçkin insanların Türkiyeye iltica etmek, (yer kalırsa, yer bulabilirlerse) yerleşmek istemelerini istiyorum.

**

Bendeniz tutucu bir vatandaşmışım… Olabilir. Tutuculuk ayıp değildir, suç değildir. Şu yukarıdaki 53 maddenin birine bile, tutarlı bir gerekçe gösterilerek itiraz edilebilir mi?

Bunların bazısı hayalmiş…Olabilir ama istemek suç değildir.

Uçuk isteklermiş… Evet bazısının uçuk olabilir ama bu, onların haklı ve makul olduklarını iptal etmez.

Bu isteklerimin hepsi mümkün şeylerdir, muhal veya mümteni (imkansız, olmaz) değildir.