Kadınlardan Hadislere İsyan Hareketi. Camide Namaz

Kadınlardan Hadislere İsyan Hareketi. Camide Namaz

Sürekli erkeklerle bir arada namaz kılmayı savunan kadın birliklerinden bu kez Fatih Cami nasibni aldı.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul, Fatih Cami’nde erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kılan bir kadının görevli tarafından dışarı çıkarılmasını protesto eden kadınlar organize bir şekilde ve medyayı da yanına alarak kameraların önünde erkeklerin arkasında namaz kıldı.

Aralarında Karar gazetesi yazarı Yıldız Ramazanoğlu’nun da bulunduğu bir grup kadın camiilerde kendilerine ayrılan bölümlerin bakımsız ve özensiz olması bahanesiyle İstanbul Fatih Camii’nde erkeklerin bulunduğu bölümde namaz kıldı.

Özde haklı bir gerekçeleri olsa da fıkıh kurallarına ve bilhassa sahih olan hadisi şerifler bulunmasına rağmen  provoke amaçlı olarak İstanbul’un büyük camilerinden biri olan Fatih Camiinde medya destekli  seslerini duyurmak isteyenler kadınların yaptıkları eylem dini çevrelerce ayıplandı.

Ropörtajlarda İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yer aldığı, kadınlara ayrılan bölümlerin bakımsız ve özensiz olması konuşularak bir tür kadınların erkekler arasında namaz kılınması sanki müftünün de meşru destek aldığı izlenimi verdirilmesi oyunun bir başka yönünü gösterdi.

kadınlar camide” hastaqıyla sosyal medyada ve aynı isim aldında web sitesi açarak kadınların camilerde yer almasını savunan kadınların cami protestosunda yer alan Karar gazetesi yazarı Yıldız Ramazanoğlu, konuyu köşesine “Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz?” başlıklı yazısıyla gündeme taşarken hadislerdeki cehaletini de ortaya koyması bir yana, provokenin görünütüsünü de yazısına yansıtmış oldu.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Yıldız Ramazanoğlu, “ Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Bugün bu soruyu Fatih Camii’nin imamı sordu. Akşam namazını kadın mahfilinde kılıp namaz bitince aşağıya indik bir arkadaşımla. Kapıya yakın bir direğe yaslandık azıcık moda girip tefekkür etmek camiyi seyretmek maksadımız. Büyük camiilerde erkeklerin namaz alanının ardında ahşap bariyerlerin olduğu alanlar vardır o alanında dışındayız haddimizi de biliyoruz yani. Biz otururken iki hanım daha geldi yanımıza oturdu. Oturdu dediysem yerleşmeden güvenlik geldi. Bayanlar şikayet var buradan kalkın arkaya oturun kadınların yeri orası. Camilerden çok kovulduğum için namaz kılmıyoruz zaten oturuyoruz dedim. Zaten sütuna yapışmışız arkadaşımla yanyana bile oturmuyoruz üstelik erkeklerin alanında oturmuyoruz. Derken caminin imamı geldi… Erkekler şikayetçi oluyor buradan kalkın. Dedim hocam namaz kılmıyoruz turistlerin geçebileceği bir yerde oturuyoruz… Burası erkeklerin namaz kılma alanı değil. Ama imam öyle bi bağırıyor ki dayanamadım bu nasıl bir üsluptur ben de ilahiyatçıyım dedim. Demez olaydım. Peygamberim desem ne olacakmış. Üsküdar’dan geldim biraz oturup gideceğim. Fark etmez biz Almanya’dan geleni almıyoruz dedi. O his nasıl bir şey anlatamam. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalansam belki öyle hissederdim. İmam bağırmaya devam ediyor ‘Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz’. Derken direğin arkasındaki amca selam verip ‘Ne uzatıyorsunuz’ diye bağırınca orada ağlamamak için kalkıp çıktım… Ben bunları affedemem çok üzgünüm çok”

Yıldız Ramazanoğlu, “Bunun üzerine uzun süredir ‘kadınlar camide’ çalışmasını yürüten bir gurup duyarlı kadın, arkadaşlarının kovulduğu yere gelip hep birlikte namaz kıldılar” diyerek eylemi de şöyle kaleme aldı:

“Cemaat ilgilenmedi bile. Herkes işinde gücünde ibadetindeydi. İnsanlar mümin kardeşlerinin otuz metre arkalarında o güzel kubbenin altında namaz kılmalarını doğallıkla karşıladılar. Bu durumlardan rahatsız olanlar ve çocuklarımıza işlemeli ahşap mihrapları avizeleri çinileri hasılı kültür ve medeniyetimizi tanıtırken düşmanca bakanlar bir avuç insan. Kadını cahiliye dönemindeki gibi ikinci sınıf ve fitne unsuru telakki etmekten kurtulamayan zihinler. Allahın evine koşanlara insan ve mümin kardeşi gözüyle bakamayan gürültücü, merhametten, insaniyetten yoksun azınlık.

Nitekim caminin diğer bir imamı Bünyamin bey, olayın muhatabından ve diğer kadınlardan meslektaşı adına özür diledi ve kadınların camide toplanmalarının öneminden bahisle, sorunlara birlikte çözüm bulmayı önerdi. Allah kendisinden razı olsun.”

Kadınların camilerde namaz kılması yönünde bir takım sınırlamalar olduğu fıkıh kitaplarında açık beyan belirtilmesine, bu yönde peygamber efendimiz salli aleyhi ve sellemin emirleri olmasına rağmen, önceleri cenaze namazlarında erkeklerle aynı safı tutmak isteyen kadınların bu kez erkeklere yakın yerlerde namaz kılmayı tercih etmesi fitne olarak değerlendirildi. Bugün erkeklere yakın yerde yarın arasında iddasında bulunmayacaklarını kim iddia edebilir.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

KADINLARIN CAMİDE İBADET ETMESİ HAKKINDA FIKHI BİLGİLER

Hz. Aişe de şöyle diyordu:

“Eğer Resulullah (s.a.v.) bu zamanda yaşamış olsaydı, Beni İsrailin yaptıkları gibi kadınların mescitlere çıkmalarını yasaklardı.”
( Et-Tefsirü’l-Kurtubi, 14: 244. )

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kadının en faziletli namazının hangisi olduğunu şu şekilde ifade buyururlar:

“Kadının evinin içinde kıldığı namaz, evinin avlusunda kıldığı namazdan daha efdaldir (daha faziletli, daha makbuldur.) Evinin avlusunda kıldığı namaz [mahalle] mescidinde kıldığı namazdan daha efdaldir. Evleri onlar için daha hayırlıdır.” ( Mecmaü’l-Enhür, 1: 109. )

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Erkek saflarının en hayırlısı birinci saf, en az sevaplısı ise sonuncu saftır. Kadın saflarının en hayırlısı son saf olup en sevâbı az olan ise erkeklere en yakın olan saftır.” (Nesâî, İmame: 20) (Tirmîzî: Bu konuda Câbir, İbn Abbâs, İbn Ömer, Ebû Saîd, Übey, Âişe, Irbad b. Sariye ve Enes’den de birer hadis rivâyet edilmiştir.Tirmîzî: Ebû Hüreyre’nin bu hadisi hasen sahihtir.)

****

Camiye gitmek ayrı, camide erkeklerle beraber namaz kılmak ayrıdır. İkisini karıştırmamak gerekir. Bunların maksatları bellidir. Resmi yerlere tesettürle sokmayıp, camiye, erkeklerin arasına sokmaya çalışmalarının eşitlikle bir ilgisi yoktur. Maksat, dînî emirleri sulandırıp Müslüman kadınlarla erkekleri bozmaktır. (Kadın, erkekle eşitse, erkeklerle aynı safta olmalıdır) demeleri de yanlıştır. Dinimizde kadın, her yönden erkekle eşit değildir. Mesela, erkek, kadına imam olabilir, ama kadın, erkeğe imam olamaz.

Kurt da, kuzu da bir hayvandır, ama ateşle barut gibi ikisi bir arada bulunamaz.

Âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri en iyi anlayan Ehl-i sünnet âlimleridir. Bu âlimler, hadis-i şerifleri açıklamışlardır.

Büyük fıkıh âlimi İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Kızların, genç ve yaşlı kadınların beş vakit namazla, cuma ve bayram namazları için camiye gitmeleri caiz değildir. Eskiden, yalnız çok yaşlı kadınların, akşam ve yatsı namazına gitmesine izin verilmişse de, şimdi [yani 2 asır önce bile] bunların da gitmesi caiz değildir. (Redd-ül-muhtar)

Meşhur fıkıh kitabı Hindiyye’de de buyuruluyor ki:

Kadınların cemaate gelmeleri mekruhtur. Ancak, (Yaşlı kadınların, sabah, akşam ve yatsı namazına gelmeleri caizdir) diye fetva verilmişse de, zamanımızda fesadın meydana çıkmış olmasından dolayı, kadınların, artık bütün namazlara gelmeleri mekruhtur. Tebyin kitabında da böyle bildirilmiştir. (Fetâvâ-i Hindiyye)

İmam-ı Gazâlî hazretleri de buyuruyor ki:

Günümüzde ihtiyar hanımlar hariç, diğer kadınların mescide gitmemesi, Eshab-ı kiram zamanında bile doğru sayılmış bir fetvadır. Nitekim Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Eğer Resulullah, bugünkü durumu görseydi, camiye gitmek için kadınların evden çıkmalarına izin vermezdi. (İhya)

Şamil Ansiklopedisi’nde de deniyor ki:

Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah kadınların bu hâlini görseydi, tıpkı İsrailoğulları kadınlarını camiden men ettiği gibi, onları camiye göndermezdi. (Buhârî) [Şimdiki durumun, 14 asır önceki Âişe validemiz zamanındaki durumdan çok daha kötü olduğu meydandadır.]

Vehbe Zuhayli bile diyor ki:

Hanefî ve Mâlikîlere göre, genç kadınların cuma ve bayram namazı veya diğer namazları kılmak için camiye gitmelerine müsaade edilemeyeceğinde âlimler ittifak etmişlerdir. Çünkü Ahzab sûresinin 33. âyetindeki, Allahü teâlânın, (Evlerinizde oturun!) emri, evden başka bir yere namaz için gitmeyi yasaklamaktadır. Aynı zamanda kadınların cuma ve bayram namazları ile cemaatle namaz kılmak için evden çıkmaları fitneye sebep olabilir. Fitne ise haramdır. Harama götüren şey de haramdır. (İslam Fıkhı Ans.)

Kadın camiye, cemaate niçin gider?

Daha çok sevab almak için gider. Hâlbuki kadınların evde kıldıkları namaz, daha sevabdır. İki hadis-i şerif:
(Kadınların en hayırlı namazı, evlerinin en dip köşesinde kıldıkları namazdır.) [Taberanî]

(Kadınların, evinin en mahrem yerinde kıldığı namaz, salonda kıldığı namazdan efdaldir. Salonda kıldığı namaz ise, camide kıldığından efdaldir.) [Ebu Davud, İ. Ahmed]

Şu hâlde kadınlar, daha çok sevab almak için, camide değil, evlerinde namazlarını kılmalıdır. Mezhepsizlerin, eşitlik perdesi altında kadınları, sokağa atmaya ve erkeklerin arasına sokmaya çalışmalarına itibar etmemelidir.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ