Memur Atamalarında Ruh Sağlığı Doktorundan Rapor Alacak

Memur atamaları hakkında Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgeye göre memur atamalarında adaylar, ruh sağlığı doktorundan rapor alacak.

Memur Atamalarında Ruh Sağlığı Doktorundan Rapor Alacak

Memur atamaları hakkında Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgeye göre memur atamalarında adaylar, ruh sağlığı doktorundan rapor alacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından memur atamaları hakkında genelge yayımlandı. 81 İl Sağlık Müdürlüğüne acil olarak gönderilen genelgede, memur ataması sağlık raporları hakkında ifadeler yer aldı. Buna göre memur olarak atanacaklarda aranan akıl hastalığı bulunmamak şartı gereğince, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından rapor alınacak.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgede şu ifadeler yer aldı:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hükümler arasında “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması” gerektiği yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında düzenlenecek sağlık raporların ne şekilde düzenleneceğine dair sahada tereddütler yaşandığı anlaşıldığından iş bu duyurunun yapılması uygun görülmüştür.

Akıl hastalıklarında tanı konulması ve bu tanının meslek yaşantısında doğuracağı sonuçların onaya konulabilmesi için psikiyatrik hastalıkların etiyoloji tanı ve tedavisi ile hastalıklardan korunmaya yönelik bilgi, beceri ve bunu tamamlayan tutumların edinilmiş olması önem arz etmektedir.

Bu amaçla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında. Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar, İki Uçlu ve İlişkili Bozukluklar, Depresif Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar gibi psikiyatrik hastalıklarda hekimin: herhangi bir desteğe gereksinim duymadan tanı ve tedavisinin tam sürecini yönelebilme hastanın acil durum tanısını koymak ve tedavi girişimini uygulayabilme (A), hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu önlemleri alabilme (K) düzeyinde olması gerekliliği belirtilmiştir.

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi kapsamında talep edilen raporlarda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm kapsamında “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması” gerektiğine dair kanırın Ruh Sağlığı ve Hastalıktan Uzman hekimlerince verilmesi gerekmektedir.

Raporun teslim edileceği kurum tarafından aksine bir kararın olmadığı durumlarda özel sağlık hizmet sunucularında görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince düzenlenmiş raporlar geçerli kabul edilecektir.

Sağlık raporu için Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar eki Ek-6 Durum Bildirir Tek Hekim Rapor Formu kullanılacaktır.Kamu idaresi ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde verilecek raporların ücretlendirilmesinde Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 1’inci maddesi Sağlık Raporlarının Fiyatlandırılması başlığına göre işlem tesis edilerek “S 100.000 kodlu Tek Hekim Sağlık Raporu” işlemine göre ücret tahsili yapılacaktır.

Durum bildirir sağlık raporu için başvuran hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Sisteminden herhangi bir provizyon işlemi yapılmayacaktır.

Kaynak: mymemur

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ