Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en az lise mezunu memur alımı! Başvuru detayları…

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine en az lise mezunu olmak şartı ile 396 sivil memur alımı yapacak. Peki, KPSS puanı ile alınacak olan Milli Savunma Bakanlığı personel başvuruları nasıl yapılır? MSB personel alım şartları nelerdir? İşte, detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en az lise mezunu memur alımı! Başvuru detayları…

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, en az lise mezunu ve belirli KPSS puanı şartı ile 396 sivil memur alımı yapılacak. MSB bünyesine alınacak olan sivil memur ilanı Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden yayınlandı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alım şartları nelerdir? MSB 396 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, Milli Savunma Bakanlığı personel alım başvurularına ilişkin tüm ayrıntılar…

MSB SİVİL MEMUR ALIM BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımlarına başvuruda bulunmak isteyenler, www.msb.gov.tr adresinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018
tarihleri arasında saat 17.00’a kadar başvurularını gerçekleştirecekler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alım İlanına Göre;

Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda
başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul
edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için
belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya
şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en
yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

BAŞVURUDA DİKKATE ALINAN GENEL HUSUSLAR

a. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun
olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 28 Aralık 2017 – 12 Şubat 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir.

c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

ç. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme
ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.

d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve
hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak
sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIM İLANI TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kaynak: Haber7