Nakil İsteyenler için Nisan Ayı Münhal Kadroları Açıklandı

Başvurular başladı ve son başvuru tarihi 24.04.2018… Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 Nisan Ayı 81 il müftülüğünde münhal bulunan cami kadrolarını İKYS sistemi üzerinden yayına açmıştır.

Nakil İsteyenler için Nisan  Ayı Münhal Kadroları Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin 2018 Mart ayı münhal bulunan camilerin isim listesini yayınladı.

Müracaatlar  17.04.2018 – 24.04.2018  tarihleri arasında DİBBYS üzerinden yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenler https://dibbys.diyanet.gov.tr ardresinden başvurularını yapabilirler.

İLAN ŞARTLARI VEDETAYLAR

Dikkat

– Başvuru süresi 1 hafta ilan süresi 2 haftadır.
– Başvuru yaparken adaya 3 tercih hakkı verilecektir.
– Aday B,C,D cami gruplarını tercih ederken hizmet süresine göre kendisine uygun grupları tercih etmelidir. İl Müftülüğü onaylama işlemi yaparken adayın tercih edemeyeceğine karar verdiği gruplar için adayın varsa o gruptaki tercihi geçersiz sayılacaktır.
– Sözlü sınavdan sonra İlk yerleştirme işlemi yapıldığında kazananlar kazandıkları yerleri görüntüleyebilecek kazanamayanlara ise 3 ek tercih hakkı verilecektir.
– İlk Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih arasındadır.
– Ek Tercih Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.
– Ek Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.

MÜNHAL KADROLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE NAKİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

  • Başvuru süresi 1 hafta ilan süresi 2 haftadır.
  •  Başvuru yaparken adaya 3 tercih hakkı verilecektir.
  • Aday B,C,D cami gruplarını tercih ederken hizmet süresine göre kendisine uygun grupları tercih etmelidir. İl Müftülüğü onaylama işlemi yaparken adayın tercih edemeyeceğine karar verdiği gruplar için adayın varsa o gruptaki tercihi geçersiz sayılacaktır.
  • Sözlü sınavdan sonra İlk yerleştirme işlemi yapıldığında kazananlar kazandıkları yerleri görüntüleyebilecek kazanamayanlara ise 3 ek tercih hakkı verilecektir.
  • İlk Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih arasındadır.
  • Ek Tercih Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.
  • Ek Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

1. İmam-hatip kadrosunda çalışanların imam-hatip olarak;
· (C) grubu camilere atanabilmek için (D) grubu camilerde asgari üç yıl görev yapmış olmak,
· (B) grubu camilere atanabilmek için (C) ve (D) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,
· (A) grubu camilere atanabilmek için diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib, tayyibe kursu veya ihtisas kursu ya da hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirdiğine dair belgeye sahip olmak,

2. Münhal cami görevlisi kadrolarına nakil başvurusunda bulunabilmek için MBSTS’den en az 50 puana sahip olmak,
3. İmam-hatip olarak (A) ve (B) grubu camilere tercihte bulunabilmek/atanabilmek için MBSTS’den en az 60, (C) ve (D) grubu camilere tercihte bulunabilmek/atanabilmek için en az 50 puana sahip olmak;
4. Müezzin-kayyım olarak bütün gruplardaki camilere tercihte bulunabilmek/atanabilmek için MBSTS’den en az 50 puana sahip olmak,imam-hatiplikten müezzin-kayyımlığa geçecekler için bu taban puan aranmaz.
5. Memurlukta adaylığı kalkmış olmak,
6. İl içi nakillerde çalışmakta olduğu yerde en az altı ay, iller arası nakillerde çalışmakta olduğu ilde en az iki yılfiili olarak görev yapmış olmak,
7. Kendi istekleri üzerine başka bir unvandaki kadroya atananlar için bu kadroda en az iki yıl görev yapmış olmak,

· Sadece bir ildeki münhal kadrolara ve tek unvan için (imam-hatip veya müezzin kayyım) nakil başvurusu yapılabilecektir.

* Başvuru yapacak personel MBSTS ve “müktesep/nitelik değerlendirme formu”ndan aldığı puanı dikkatle kontrol edecek ve bir hata olması halinde sınav başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitiminden önce bağlı bulunduğu birime (il müftülüğüne) gerekli düzeltmeyi yaptıracaktır. Düzeltme işlemi yaptırılması durumunda, müracaatların sona erdiği tarihe kadar başvuru sahibi personel tarafından güncellenecektir. Başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitiminden sonra düzeltme işlemi yapılamayacaktır.

NOT: Nakil için müracaat eden personelin başvuru şartlarını taşıması, nakil işlemlerinin İKYS programı üzerinden zamanında ve başarılı şekilde yürütülmesi ile müktesep nitelik formundaki hatalı puanların bağlı bulunan birimden (il müftülüklerinden) zamanında düzelttirilmesi ve tekrar başvuruların güncellenmesinden nakil için müracaat eden personelin kendisi sorumlu olacaktır.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

ADAY NAKİL İŞLEMLERİ TAKVİMİ
S.N. İŞLEM TARİH
1 Bütün illerdeki münhal kadroları görme ve başvuru Her ayın son Salı gününden (bu gün dahil) itibaren önceki 15 gün. Başvurular son gün saat 23:59’a kadar yapılabilecektir.
2 İKYS veri tabanında mükteseple ilgili değişikliklerin/düzeltmelerin ilgili birime yaptırılması Başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitimine kadar
3 Yarışma sınavı yeri ve tarihinin yer aldığı “sınav giriş belgesi”nin İKYS’den alınmaya başlanması Başvuruların bitiminden itibaren iki gün içinde
4 Sonuç öğrenme / Yarışma sınavı sonucu ve “toplam puan”ın yer aldığı sonuç belgesini İKYS’den alma Nakil sınavının başvuru yapılan ildeki sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde
5 Tercihe hak kazanan adaylar için tercih yapma Sonuçların yayımlandığı günden sonra (bu gün hariç) iki gün süreyle (son gün saat 23:59’a kadar)
6 Tercih sonuçlarının yayımlanması Tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde

NOT: Nakil için müracaat eden personelin başvuru şartlarını taşıması, nakil işlemlerinin İKYS programı üzerinden zamanında ve başarılı şekilde yürütülmesi ile müktesep nitelik formundaki hatalı puanların bağlı bulunan birimden zamanında düzelttirilmesi ve tekrar başvuruların güncellenmesinden nakil için müracaat eden personelin kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için TIKLAYINIZ

Kaynak: DiniHaberler.com.tr

 

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ