Prof. Dr. Saffet Köse Rektör Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesinin dekanlık görevini yürütmek olan Prof. Dr. Saffet Köse’yi atadı.

Prof. Dr. Saffet Köse Rektör Oldu

Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin rektörü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İzmir Katip Çelebi Üniversitesine Rektör ataması yaptı. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse’yi atadı.”

PROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?

1964 Balıkesir ili Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Köyünde doğdu.

1982 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve 1986 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1988 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktorasını tamamlayan Köse, 1986-92 yılları arasında TDV İSAM’da çalıştı.

1992 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Köse, 1994’te Mısır’da bulundu. 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent unvanına, 1997 yılında ise doçent unvanına geçen Saffet Köse, 27 Mart 2003’te de Profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Köse, bu ülkede bulunduğu sırada Bakü Devlet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ile Xazar Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde İslam Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Azerbaycan’ın dini, bilimsel ve kültürel hayatına katkıları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim şurasınca Faxr-ı Ferman’la ödüllendirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi iken 01.04.2013 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanlığına atandı.  İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Basılı bazı kitapları, İslam Hukukunda Kanuna Karşı Hile (Hile-i Şer’iyye), İstanbul 1996; İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, İstanbul 1997; İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, Bakü 2002; İstanbul 2003; Âzâdi-i Dîn ü Endîşe ez Dîdegâh Fıkh-i İslâmî (trc. Nasıruddin Mazhari), Pakistan 1389 (bir önceki eserin Farsça’ya tercümesi); Saîd b. Ali es-Semerkandî’nin Cennetü’l-ahkâm cünnetü’l-hisâm fi’l-hiyel ve’l-mehâric adlı eserinin tahkîkli neşri (İ. Kaplan ile edition critiqué) Beyrut 2006 (Dâru Sâdır); İslam İş ve Ticaret Ahlakı, İstanbul 2012, 2015; Genetiğiyle oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya 2015 (4. bs.); Kur’ân ve Sünnete Göre Mut‘a Nikâhı, İstanbul 2014; Menshenrechte aus islamischer perspektive (trc. Melahat Kişi-Hakkı Arslan), Frankfurt 2013.

Bunun dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, ansiklopedilerde yazdığı maddeler vardır.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ