SAHİHİ BUHARİ HATMİ PROGRAMI

Çankırı’da 9 yıldır devam eden Sahihi Buhari derslerinin sonuncusu yapıldı.

SAHİHİ BUHARİ HATMİ PROGRAMI

Anadolu’nun ilk darü’l-hadisi, Şam’da Sultan Nureddin Mahmut Zengi (569/1173) tarafından yaptırılan Nuriye Darü’l-Hadisi’nden yaklaşık 70 yıl sonra, 640/1242 yılında Çankırı’da Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılmıştı. Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Daru’l-Hadis, orijinal kitabesi ile günümüze gelen Anadolu’nun en eski darü’l-hadisidir. 1240 yılında gayri Sünni Babai isyanından 2 yıl sonra inşa edilen Darü’l-Hadis, Kur’an ve sünnetin doğru anlaşılmasına, insanların bu hususta bilinçlenmesine, halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına asırlarca katkı sağlamıştır.

Sekiz asırdır İslamî ilimlerin tahsil edildiği ilim yuvası, ecdad yadigârı Darü’l-Hadis,  bir müddet bu fonksiyonlarından uzak kaldı. 18 Ekim 2008 tarihinde tekrar tarihî hüviyetine kavuşturmak amacıyla Darü’l-Hadis’te dönemin İl Müftüsü Yalçın TOPÇU öncülüğünde Sahih-i Buharî okunmaya başlandı. Vaizlerden Hüseyin YAZICI, Ömer Faruk ÜNAL, Burhan ÇONKOR, Mahmut AY (Oğuzlar İlçe Müftüsü) tarafından dokuz yıldır, her cumartesi günleri öğle namazı sonrası soru-cevap usulü ile yapılan Sahih-i Buharî derslerinin sonu, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü Ahmet Yesevî Camii’nde yapıldı. Öğle namazı öncesi 11.30’da Cemaleddin Ferruh Kur’an Kursu Yöneticisi Osman USLU’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program,   Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut KAYA’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Sahih-i Buharî’nin son iki hadisi Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Yalçın TOPÇU tarafından okundu ve açıklaması yapıldı. İl Müftü V. Hasan LİMON tarafından, Sahih-i Buharî derslerine devamlı katılan İsmail Hakkı USTA’ya katılım belgesi verildi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Hadislerle İslam” isimli eserin aynı usul ile okunacağı müjdesi verildi ve duası yapıldı. Binden fazla vatandaşın katıldığı Buharî Hatmi Program’ı, namaz sonrasında yapılan ikramla son buldu.