Siyasi Partiyi Öven’in Görevine Son Verilecek

Siyasi Partiyi Öven’in Görevine Son Verilecek

Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığında görev alan tüm memurların, herhangi bir siyasi partiyi, görevi içinde olsun veya olmasın, överse, işine son verilmesini öngören hükmün Anayasa’ya uygun olduğuna karar verdi.

İPTALİ İSTENEN HÜKÜM

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesi şu şekildedir:

“Siyasetle ilgilenme:

Madde 25- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez.

Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir”

BU HÜKÜM SADECE İMAM HATİP VE VAİZLERİ KAPSAMIYOR

Bu hükme göre, Diyanet’teki sadece bir imam hatip veya vaiz değil, teknik veya genel idare hizmetlerindeki bir memur ile, bir siyasi partiyi överse, görevine son verilmektedir.

DİĞER KURUMLARDAKİ MEMURLARA KADEME CEZASI VERİLİYOR

Oysaki, diğer kurumlardaki memurlar, herhangi bir siyasi partiyi övdüklerinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ, GÖREVE SON VERME CEZASI ÖLÇÜLÜ DEDİ

Diyanet’te çalışırken görevine son verilen bir memurun açtığı davada, Eskişehir İdare Mahkemesi, kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olabileceği gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ancak, Anayasa Mahkemesi, bir Diyanet personelinin herhangi bir siyasi partiyi övmesi halinde, Anayasa’nın öngördüğü laik siyasal sistemin temel şartlarından olan ve Anayasa’nın 136.dinihaber.com maddesiyle güvence altına alınan Başkanlığın tarafsızlığına gölge düşürebilir diyerek kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

KARARA 4 ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Karara 4 üye muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhi koyan üyeler, kanun hükmünün sadece dini hizmetler sınıfında görev yapan personele değil GİH veya THS’de görev yapan personele de uygulanmasının Anayasa’ya uygun olamayacağını belirttiler. Ayrıca 3 üye verilen işine son verme cezasının, ağır bir ceza olduğunu ve Anayasa’nın 13. maddesinde ifade edilen “ölçülülük ilkesi”ne de aykırı olduğunu vurguladılar.

17 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararın tam metni için TIKLAYINIZ. 

Kaynak: Memurlar.net