Son Dakika! Dr. İhsan Şenocak İstifa Etti!

Son Dakika! Dr. İhsan Şenocak İstifa Etti!

Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi görevlisi iken 3 aylık bir soruşturma sonucu Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanlığı kadrosuna atanan Dr. İhsan Şenocak Hoca Diyanet’teki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak Arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية/el-Mecelletü’l-Hamidiyye” dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

1 – Tezleri

Doktora: İslâm Hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi

Yükses Lisans: İslâm Hukuku’nda Taklit

 

2 – Kitapları

A.Türkçe

 1. Kudemâ Meclisi
 2. İslâm’ın Kızına
 3. Kur’an Müdafaası
 4. Büyük Doğu Çağına Doğru
 5. İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi
 6. Âlem-i İslâm
 7. Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
 8. Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar
 9. Nüzûl-u ’İsâ

B.Arapça

 1. المقالات النهضوية في الفكر والدعوة

 

3 – Türkce Makaleleri

A.İlmî Makaleleri

 1. Selefiler İslâm’ın Resmi Sözcüleri mi?
 2. Tarihselcilik ya da Katolisizmi olmayan Kur’an’ı Mübîn’in Protestanca Okunuşu
 3. Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman
 4. Tahrifin Sidre-i Müntehası Nasr Hâmid Ebû Zeyd
 5. İndirilen İslâm’ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler
 6. Allâme’nin Buyurduğu Gibi Telfîk Haramdır
 7. Bir Selefî ile Taklit ve Mezhepler Üzerine
 8. Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahâbe
 9. Tek Başına Bir Hadis Mecmuası: Ebû Hureyre
 10. Sahâbe Müdafaası
 11. İstiklal Mahkemesi Önünde Bir Ulu Hoca: Ali Haydar Efendi
 12. Batı’nın Akıl Ocağında Buharlaştırılan Hakikat: Nüzûl-u ’İsâ (a.s.)
 13. Hayri Kırbaşoğlu’nun ‘‘Hz.İsâ’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi’’ Başlıklı Makalesine Reddiye
 14. Allah Resulü’nün Kur’an Telakkisi
 15. Kelam-ı Kadîm’in Anlam Haritası
 16. Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı
 17. İctihadı Şehadetle Taçlandıran Müctehid: Ebû Hanife
 18. Bütün Zamanların Müctehidi: Ebû Hanife
 19. Ebû Hanife Münazaraları
 20. Bir Akide Manifestosu Olarak Ebû Hanife’nin Vasiyeti
 21. Selefîlik Neyin Devamı?
 22. İbn Teymiyye’nin İtikâdî Görüşleri
 23. İbn Teymiyye’nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenirliği -İbn Arabî Müdafaası-
 24. Anlama Risalesi
 25. Yakın Dönem Tefsir Telakkileri
 26. Kur’an İlimleri
 27. Osmanlı Olmakla İftihar Eden Şam’lı Allâme: Muhammed Sa’îd Tantâvî
 28. Bir Keşf-i Kadîm Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl
 29. Halidîlik Ümmet İçin Niçin Önemlidir?
 30. Kadın, Cami ve Özgürlük
 31. Risaletin Büyük Şahidi: Ümmîlik
 32. Batı’nın İslâm’ı Yok Etme Projesi
 33. Feth-i Mübîn
 34. İlmin Muhafızı: İsnâd
 35. Allah Resulü’nün Ebeveyni’nin Uhrevî Durumu
 36. İmam Zâhid Kevserî
 37. İslâm Medeniyet Tarihinde İlim Yolculukları
 38. Doğu’nun Cenneti’nde Zamanı Aşan Gerçekler
 39. İslâm’a Karşı Yürütülen ‘‘Toplumsal Nefret’’ Kampanyasında Ücret Karşılığı Kur’an Okutmanın Rolü
 40. Allah’ın Ayetleriyle Modernitenin Nassları Arasındaki Med-Cezir: KADIN
 41. İran’ın Ehl-i Sünneti Vesayet Altına Alma Projesi
 42. Fi Zilâl De Oku Ey Medrese!
 43. Kim Ters Yöne Girdi Mealciler Mi, Ulemâ Mı?
 44. Büyük Doğu Çağı Başlıyor
 45. Bir Dava Atlası ve Düşünce Sistemi Olarak Büyük Doğu
 46. Yavuz Sultan Selim İran’a: Evine Dön Âlem-i İslâm’a: Toparlanın, Geliyoruz!
 47. İlahiyat Fakülteleri’nin İlmî Kıymeti
 48. Derin Başkent Selanik’in Osmanlı İntikamı: Muhteşem Yüzyıl
 49. ‘‘Münevver Asya’lı’’ ile ‘‘Büyük Dinsiz’in’’ Musahabesi
 50. Sultan Abdülhamid’in Son Zaferi: Çanakkale
 51. Ulemanın Nesebi ve Oryantalizm
 52. Lisan Üzerine Allah Boyası’nın Dökülmesi: Osmanlıca
 53. Şuurdan Şiire Necip Fazıl, İdealden Ütopyaya Nazım Hikmet
 54. Irsi Fars Marazı: Dinin Başını Dinin Kılıcıyla Kesmek
 55. Kur’an, Mustağriblerin Sünnet-i Seyyiesi’ne Göre mi, Peygamber-i Ekber’in Sünnet-i Seniyyesi’ne Göre Mi Anlaşılmalı?
 56. Kerbela İlahilerinin Büyüttüğü Katiller
 57. Sünnet’e ‘‘Uydurulan Din’’ diyen ‘‘Kur’an Müslümanlığı’’ Kimin Projesi?
 58. Medeniyete Vurulan Mühür Osmanlıcayla Açılacak
 59. Mukavvadan Münekkidler ve Mutasavvıf (!) Müzisyenlerin Zulmettiği Büyük Veli: Mevlânâ
 60. Sadırda İlim, Hâlde Teslimiyet, Ailede Hasret, İstikbalde Umuttur Rıhle
 61. İbrahimlere Selam, Sümeyyelere Selam – Davetçinin Amentüsü
 62. Kur’an’ın Bir Kısmı ‘‘Masaldır’’ Diyen İlahiyat Prf’si: Mustafa Öztürk
 63. Kur’an Müdafaası
 64. Tesettürün Nasıl Olacağını Kim Belirler, Allah Azze ve Celle mi, Moda Tasarımcıları mı?
 65. Olimpos Dağı’nın Çocuklarının KöleliK İthamları, Küresel Mahkumiyet ve Çıkış Yolu Olarak Hilafet
 66. Karargahtaki Tekkeler ve Sufi Komutanlar
 67. İran Şia Cumhuriyetiyle İslâm Birliği Mümkün mü?
 68. Kalın ve Mahrem Çizgileriyle Ehl-i Sünnet ve Şia
 69. Alimleri İtibarsızlıştıran Zihniyetin Psikiyatristlere Mahkumiyeti
 70. İslâm’ın Kızı! Aişe; Senin Evin, İzzetin ve İffetindir Aişe, Aişedir
 71. Hevasına ‘‘İndirilen’’ İslâm’a ‘‘Uydurulan Din’’ Diyen ‘‘Müslümanlık’’ Kimin Projesi?!
 72. Kemalistleri Kendine Hayran Bırakan ‘‘Müseccel Sünnet Düşman’’ından En Yeni Oryantalist Masalları
 73. Gülenizmin Sahteliği, Mehdîliğin İnkarına Gerekçe Olabilir Mi?!
 74. Kilise’nin En Son ve En Tehlikeli Oyunu: Sünnet’i Reddeden Kuran Müslümanlığı
 75. Yüreklerdeki Aksa Düşerse Selahaddinler Kudüs’teki Aksa’ya Muhafız Olur mu?
 76. Hiç Kur’an-ı Kerim Okumuyorsun İslâmoğlu?!
 77. Tarihselciliğin Tarihi
 78. Kur’an-i Kerim ve Marjinal Gruplar
 79. Dünya Dillerini ‘‘Lebbeyk’’te Birleştiren Mana: Hac
 80. Çağdaş Selefîlik ve Kutlu Doğum
 81. İslâm İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar
 82. Râviyetu’l-Asr: Muhammed Zâhid Kevserî
 83. İslâm ve Modernizm
 84. Reisu’l-Kurrâ: Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu

 

B.Fikrî Makaleleri

 1. İkinci Fetretin Mevlânâsı Ahıskalı Ali Haydar Efendi
 2. İkinci Fetretin Mevlânâsı 2 Mecelle ve Ali Haydar Efendi
 3. Huzur Derslerinde Sistemi Sorgulayan Allame: Ali Haydar Efendi
 4. Modern Zamanın Mana Üssü: Ali Haydar Efendi
 5. Muasır Bir İsmail Saib Sencer: Bayram Hoca
 6. Dinle Ey Mısır!
 7. Hristiyanlıkla Köleliği, İslâm’la Kulluğu Tanıyan Ülke: Gana
 8. Kazablanka
 9. Bilad-ı Şam İslâm İnkılâbına Hazırlanıyor
 10. Emperyalizmden İran’a: “Düşman Görünelim Sen Müslüman Dostlar Kazan!”
 11. Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı
 12. Emperyalizmanın Sanat Ajanı: “Muhteşem Yüzyıl”
 13. Müdafaa Hattı
 14. Yalnız Seccademin Yününde Şefkat
 15. Ey Şehid! Kitâbullah Yerine ‘‘Das Kapital’’ Okusaydın!
 16. Ne Türk İslâm, Ne Kürt İslâm Sentezi SADECE İSLÂM
 17. Milli Görüş ve Büyük Doğu: İki Ayrı Başlıkta Tek Bir Medeniyet Projesi
 18. Hakkari’den Edirne’ye Yeniden İmam-Hatip Çağı
 19. Baş Kumandan Bilâd-ı Şam Tugayları
 20. Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru
 21. Ramiz, Heysem, Şeymaaa!!!
 22. Bilâd -ı Şam Davasında Saflar Netleşiyor
 23. Ashâb-ı Kehf’le Beyaz Saray’da Öğle Namaz
 24. İmam Hatip Yeni Medrese Olabilir mi?
 25. Muhteşem Zamanlara Bismillah
 26. Batı’nın Siyaset, Kültür ve Sanat Ajanları da İtiraf Etti Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor
 27. Dinle Ey Anadolu! Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Konuşuyor
 28. Rahlemizde Mushaf-ı Şerîf, Omuzumuzda Buhârî, Sırt Çantamızda İdeolocya Örgüsü
 29. Peygamber Üniversitesi’nin Kadın Öğretmenleri
 30. Yardım Edin Bize Ez Müslümanlar!
 31. Her Şey Sadece İslâm’da
 32. Ha Tüfeği Olmayan Asker, Ha Öfkesİ Olmayan Fikir
 33. İran: Hayra Fren Şerre Motor
 34. Azizim! Ya ABD Algında Ya Da Allahu Ekber’i Anlamanda Problem var
 35. Mustafa İslâmoğlu, Şia ve Banyas’ta Katledilen Bebekler
 36. Bir Ufuk Ki Ne Mecnun Varabildi Ne Ferhat
 37. Taksim; Soylular İsyanı Ya Da İdrak Yoları Hastalığı
 38. Koç Kıilasının Öncü Kuvvetleri Neden Rahatsız?
 39. Asr-ı Saadette Mücâhede; Modern Zamanda Ziyafet: Ramazan
 40. Oruç Mektebinde Şam ve Arakan Müslümanları
 41. Bir Mücahid Alim’in Hakk’a Yürüyüş Hikayesi
 42. Ulu Canlar Râbiatu’l-Adeviyye
 43. İslâm Coğrafyasın’nda İstanbul Rüyaları
 44. İslâm Baharı Kıştan Sonra Gelir
 45. Bayram: Râbiatu’l-Adeviyye’de İrade, Arakan’da Hüzün
 46. Irsi Soysuzluk Marazı: Leman
 47. Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-1
 48. Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-2
 49. Kurtuba’dan Arakan’a Bir İmaj Hikayesi
 50. New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam
 51. Söz de Sancak da Esmalarda
 52. Mustafa İslâmoğlu’na açık Mektup
 53. Kardinal’i taltif, Ulemayı Tahkir Bağlamında bir İlahiyatçı Hikayesi
 54. İslâm’a karşı İslâm: Çağdaş Haricîlik
 55. Biz Arabız, Türküz, Kürdüz Diyerek Parçalanan Ümmet, Biz “Sadece Müslümanız” Deyince Kurtulacak
 56. Olimpiyatta Dans, Bodrum Katta Namaz
 57. Bir Zamanlar Aile
 58. Zikir Halkalarından Özgür Ordu Saflarına
 59. Kölelikten Kulluğa Yürüyüş Hareketi
 60. Ümmet’in Kimsesizleri: Afgan Yetimleri
 61. Suriye’de Kudüs Fatihi Çocuklar
 62. Siyaset Sarayımıyın Cümle kapısı: Abdülhamid
 63. Büyük Zuhura Doğru
 64. Gazeteciler Sussun Ulema Konuşsun
 65. Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir?
 66. En Soğuk Şubat’ın Müseccel Yalan Makinesi
 67. “Çığlıklarımızı Yerde Bırakma Allah’ım!”
 68. Türkiye Düşerse Âlem-i İslâm Da Düşer
 69. Nebevî Menhece Göre O Adam ABD’de değil, Türkiye’de olmalı
 70. O Gece Abdulkadir Molla Kimlerle Görüştü?
 71. Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Açılacak?
 72. Hayat Süren Leşler! Bu Hesap görülecek
 73. Batı Baikentlerinde Gazzali’nin Çocukları
 74. Hristiyan Batı’nın İslâm’dan Korunma Stratejisi: İslâm’a Karşı İslâm
 75. Kainat’ın Efendisi Önünde Dize Geliş Hali: Büyük Doğu ve Necip Fazıl
 76. Mursi Zindanda, Gazze Kuşatma Altında, Türkiye Son Kale Teslim Olma!
 77. Sadaka Taşlarından Yardım Kuyruklarına
 78. Ufkmuzda Umudumuzda Sensin Ya Resulellah
 79. Bilbordlara ‘‘İnsanlığı Kurtarmak için O Geliyor’’ diye Yazılsın
 80. Seyyid Bey Anlaşılsaydı Dünyası için Dinini Satan Adamlar Kahraman Olmazdı
 81. Medine Diye ‘‘Yesrib’’ Büyüdü İçimizde
 82. Birleşin Ey Müslümanlar! Mısır’da İslâm Yargılanıyor
 83. Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler
 84. Binlerce İranlı kalksa da, Ümmetin Katiline Katil Diyeceğiz
 85. Suriye İslâm Meclisi Başkanı Usame Er-Rifâ’î: Suriye’de Müslümanlar Artık Tek Yürek
 86. Dansa Manşetten Yer Veren Editör, Suriye’ye Yardım Tırlarını Durduran Şebekeyi Niçin Görmez?!
 87. İslâm’ın Kızı! İffet Çağı Seninle Başlayacak
 88. Allahu Ekber Notayla Değil, Yürekle Söylenir
 89. Oruç ve Kur’an-ı Kerim ile Gelen Kutlu Misafir: Ramazan
 90. Seccadesini Alan Ağa Camii’ne Gelsin!
 91. Şeriat, Hakikat ve Marifet Kürsüsü: Ramazan
 92. Şia-Vehhabi Oyunun Hedefi, Ehl-i Sünneti Çökertmek
 93. Londra Aydınlansın Diye Bağdat’ı Yakanlar, Gazze’deki Ateşi Söndürür Mü?
 94. Çağın Haber’i İsrail, Yesribler Medine Olunca Yıkılacak!
 95. Ümmet’in Gökkubbesi Sensin!
 96. Gazze’den Ümmet’e Mektub
 97. Mevzisini Terketmeyen Bir Müslümandı Ömer Amca
 98. İslâm Gençliğinden Cumhurbaşkanı’na mektup
 99. Bohem Hayatından Camiye, İnsanlığın Diriliş Hikayesi
 100. İstismar Gümrüğünde Mahbus ilaç: İSLÂM
 101. Roma’da Katil, Şi’bi Ebî Tâlib’te Muhâcit Yetişir
 102. Seni Bir Daha “Naber Kız!” Diye Taciz Edemeyecekler!
 103. Gezi Ruhu Kobani İskeletinde
 104. Firavunlar Denizden Önce, Sarayda Boğulur
 105. İslâm Davasına Sancaktarlar Aranıyor
 106. Bunlar Da İslâm Kadınları
 107. Yeni Türkiye’nin Uluslararası Tabelası: Ulu Hakan Abdulhamid Han Havalimanı
 108. Rumeli Yeniden Âl-i Osman Bekliyor
 109. Sümeyye’nin İmâmetinde Cihad
 110. Mısır’da Tekbir, Şam’da Tevekkül, Doğu Türkistan’da Sabırdır Namaz
 111. Sevánih
 112. Tasmalı İngiliz Eşlerden, Ayağına Cennet Serilen Annelere: Kadın
 113. Medeniyeti Ninni Söyleyen Anneler Kurar, Madamlar Yıkar
 114. Allah Yolunu Cihad Ayetleriyle Açan Adam: Muhammed Mursi
 115. Kudüs Salahaddin’i Ayasofya Fatih’ini Bekliyor
 116. Albayrak’tan Gökbayrak’a Selam
 117. Sarıklı Sosyalistler ve Müslüman Kürtler
 118. Kendine Sahip Olmak ve Ümmet’e Sahip Çıkmaktır Oruç
 119. Tarihin Akışını Değiştirecek Gence Hitabe
 120. İslâm, Âli Himmet Sahibi Evlatlarının Ayağa Kalkmasını Bekliyor
 121. Anadolu Kıtasındaki İslâm-Küfür Hesaplaşmasında Son Durum
 122. Müslüman Kürd’e Kurulan Büyük Tuzakta Sosyalizm Gövde, İslâm Makyaj
 123. “MEDİNE DÖNEMİ” İçin Bismillah
 124. Çıkış Yolu: Hind Müslümanlarının Hilafet Hareketi
 125. Hilafet’in İlgasından Halide Edib’e Ümmet’e İhanet Hikayesi
 126. Evrensel Uyanış Çağının Kurucu Nesli
 127. Mücevherler Sizin, Yürekler Bizim Olsun!
 128. İslâm Coğrafyasındaki En Yeni İblis Hamleleri
 129. İblis’e Karşı 24 Saat
 130. İslâm Birliği Yeniden Nasıl Kurulur?
 131. Siz Öyle Buyurduysanız Ölüm De Teferruattır Ya Rasulallah!
 132. İbadeti İslâm’a, Siyaseti Marksistlere Göre Yapan Müslüman’a Mektup
 133. Ne Allah’dan Başka Dayanak, Ne De İslâmsız Çıkış Yolu Var!
 134. İblis’in Dilediği Gibi Operasyon Yaptığı Kırık Kapılı Bir Han: Aile
 135. Amuda Kalkmış Bir Hayata Teğet Geçen Gerçekler
 136. Söz de Hüküm de İslâm’da
 137. İbrahimî Bir Şuur, Yusufî Bir Onurla Diriliştir Oruç
 138. Türkistan’da Yailılar Direnyor, Gençler ‘‘Ya Lebbeyk!’’ Diyor
 139. Hz. Ali’nin Hayber, Fatıma’nın İffet Rolüne Taliğ Çocuklar!
 140. İnsanlığın En Kadim Müessesesi Olan Aile Başsız Olur Mu?
 141. Sonradan Görme Müslüman Hastalığı: Dünyevileşme
 142. Yeniden ve Yenilmeyen Bir İradeyle ‘‘Bismillah’’
 143. Allah Yolunu Açtı Hamdet Anadolu!
 144. Şehid Kanıyla Eskir Geceler ve Doğar Fecirler
 145. İlk Hedefiniz Kudüs
 146. Zafer Senin, Hezimet Romanos Diogenes’in Çocuklarının Olacak!
 147. Evlen Ama Kiminle
 148. İslâm’ın Kızının Evlilik Kriterleri
 149. İran’ın En Yeni Acem Oyununa Hayır De!
 150. Peygamber-i Ekber’den Dünyayı Cennet’e Çeviren Çocukların Annelerine Mektup!
 151. Genç Adam! Çağdaş Ebrehelerin Ordusunu Dağıtacak Ebabil Kuşu Sensin!
 152. Her Hicret, Bir Fethi Doğurur Ey Haleb!
 153. Tefekkürü gibi Tesettürü de İslâm Olan kızlar
 154. Işık Doğudan Yükselir
 155. Haydi Çocuklar Ali Kükresin, Hayber Titresin!
 156. Namaz, Fikirde Kıvam, Harekette Kıyamdır
 157. Hintli Bir Hakîm’in Ufkunda: Nasıl Alim Oldular?
 158. Kaç Milyon Madam Bir Anne Yapar?!
 159. Senli-Benli, Kızlı-Erkekli Bir Hayata Dair
 160. Ebedî Hâdimu’l-Haremeyniniz
 161. Mürteci Kim?
 162. Haremeyn Notları
 163. Medine’de Bayram Sabahı
 164. İmam-Hatibe Hitabe
 165. Mabed Evlerin Öğretmen Ebeveynleri

 

4- Arapca Makaleleri

 1. هيؤوا أنفسكم للجهاد الأكبر
 2. من يؤذن أذان الفجر الفقهاء أم الجهلاء
 3. في ظل الإسلام
 4. كيف تخرج هذه الجامعات العلماء والأمراء في درجة الصحابة
 5. إلى أين تذهبون والمسلمون تحت وطأة الأعداء
 6. الحرب على الإسلام باسم الإسلام
 7. الإبراهيميون في جبهات الأمة
 8. يا من سماه أبوه بعمر كن فاروقا
 9. انتبه! إيران
 10. لماذا لا يأتي نصر الله
 11. تحت راية الإسلام
 12. أنا الذي سمّتني أمي حيدره
 13. كيف يبدأ درو المدينة
 14. ماذا يفهم ابن الإمام من الثورة في تركيا
 15. المفكر الإسلامي نجيب فاضل

 

5 – Fetvaları

 1. Kalbi Mühürlenenlerin Hidayet ve Dalaleti
 2. Hz.Adem’in Yaratılış Merhaleleri
 3. Sünnî ve Alevî Evliliği
 4. Türkiye Dâru’l-Harp Midir Cuma Namazı Kılınır Mı?
 5. İslâmda Demokrasi Var Mıdır?
 6. Müslüman ve Gayr-i Müslim Ailelerin Teklif Çağına Gelmeden Ölen Çocuklarının Ahiretteki Durumları Nasıl Olacaktır?
 7. Erkeğin Yabancı Bir Kadınla Tokalaşması
 8. Ümmet İçin Miting Yapmak Bidat Mı, Farz Mı?
 9. Hayrın ve Şerrin Dili
 10. Anadolu Kadını
 11. Cihad nedir? Gayr-i Müslimler Tarafından Ezilen Müslümanlara Yardımcı Olmak da Cihad Bağlamın da Değerlendirilir mi? Cihad Yapmak İçin Kurum ya da Kuruluşlardan İzin Almak Gerekir mi?
 12. İnsanlık İçin Önemli Buluşlara İmza Atan Fakat Gayr-i Müslim Olarak Ölen Kişiler Azab Görecek mi?
 13. Cehalet
 14. Yalan ve Gözyaşı
 15. İmamet
 16. Hadis ve Edep
 17. Peruk
 18. Hayır Kurumlarının Kurbanlıklar İçin Muayyen Bedel Almaları Caiz midir?
 19. İhtilal
 20. Başkası İçin Yaşamak
 21. Yemek Ne Tür Yenmeli, Yemekte Besmele ve Yer de Oturulacaksa Nasıl Oturmalıdır?
 22. Neden Kur’an-ı Kerîm Yaşadığı Dönemdeki Bazı Muhataplarının İsteğine Uygun Olarak Bir Defa da İnmedi?
 23. Sevabını Annemize ya da Babamıza Hediye Etmek Üzere Sadaka Verebilir, Kur’an-ı Kerîm Okuyabilir miyiz? Bu Tür İbadetlerin Sevabı Ölülere Ulaşır mı?
 24. Hayırdan Şerr Doğar
 25. Batı ve Biz

 

6 – Söyleşileri

 1. Oryantalizmden Etkilenenler Kur’an-i Kerîm’i Anlayamazlar
 2. Muhammed Avvame: İmam Zâhid Kevseri ile Alakalı Her Türlü Soruyu Cevaplamaya Hazırım

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ