Müezzin-kayyım Alımı Sonuç ve Tercih Duyurusu

Müezzin-kayyım Alımı Sonuç ve Tercih Duyurusu

2017 Yılı Açıktan Alım Sınavı (Müezzin-kayyım ) Sonuç ve Tercih Duyurusu

​D U Y U R U

2017 Yılı Açıktan Alım Sınavı’ na (Müezzin-kayyım) katılan adaylar, sınav sonuçlarını

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sözlü sınav sonucuna göre belirlenen  kontenjanlara göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercih işlemlerini 30.01.2018 ile 05.02.2018 tarihi saat 23:55’e kadar Başkanlığımız DİBBYS programındaki https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi  adresi üzerinden yapacaklardır.

  1. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi   adresi üzerinden 07.02.2018 tarihinde öğrenebileceklerdir.
  2. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onunda eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
  3. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
  4. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
2017 YILI AÇIKTAN ALIM SINAVI (MÜEZZİN-KAYYIM ) SINAVI

TERCİH YAPACAK EN SON ADAYIN SÖZLÜ PUANI VE KPSS PUANI

Unvanı KPSS Mezuniyet Durumu SÖZLÜ TABAN PUAN KPSS TABAN PUANI
Müezzin-Kayyım Dört yıllık Dini Yüksek Öğrenim +Hafız

İHL+Diğer Lisans+Hafız

70 64,41371
İ.H.L+ Ön Lisans+Hafız 70 68,79957
İ.H.L+Hafız 75 76,38391

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ