Diyanet Artık Denetleyebilecek

Vatandaşlarımızın en çok rahatsız olduğu o konuda diyanet sorumluluk üstleniyor.

Diyanet Artık Denetleyebilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemine geçişle birlikte Diyanet‘in dini konularda daha etkin olacağı görülüyor

Geçtiğimiz gün yayımlanan 703 nolu KHK’de yer alan bazı hükümlere göre Diyanet’in görev ve yetkileri genişletildi. Cami, mescit ve eklentilerindeki yardım faaliyetlerine dair usul ve esaslarını artık Diyanet belirleyecek. Bu düzenleme Milletimizin ve Devlet büyüklerinin Diyanet kurumuna verdikleri önemin göstergelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Okuyucularımızın da bildiği gibi cami ve mescitlerde toplanan yardımlarla ilgili şikayetler kimi zaman iyi niyetle yapılırken, çoğu zaman da art niyetli şekilde bu yardımlar üzerinde spekülasyonlar yapılıyordu. İslamın yardımlaşma anlayışını, cami görevlilerini ve dindar insanları şaibe altında bırakmak isteyen kesimler camilerde toplanan yardımları bahane etmekten uzak durmadılar. Bugüne kadar Diyanetin camilerde toplanan yardımları denetleme yetkisinin dahi olmadığını ise çoğu kimse bilmiyor, Diyanet de istese dahi bu konuda yetkisi olmadığı için toplumu rahatsız eden hususlarda çaresiz kalıyordu.

Diyanet son yayımlanan kararnamelerle adeta bu yetkisizlik prangasından da kurtuluyor.

Daha önce cami, mescit ve eklentilerinde toplanan yardımlar üzerinde Diyanetin herhangi bir denetim tasarrufu bulunmaması ve bu yüzden vatandaşın rahatsız olduğu ayrıca Diyanet’in yıpranmasına neden olan yorumların ortaya çıktığı bilinmekteydi.

Yeni çıkan 703 nolu KHK’de Diyaneti zorda bırakan bu durum şöyle çözüldü.

703 nolu KHK’yla “Cami mescid ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek” “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ilgili iş ve işlemleri yürütmek” konusundaki görev ve yetki Diyanete verildi.

Kanundaki bu değişikliğin ardından çıkarılacak alt mevzuatla birlikte, cami ve mescitlerdeki yardım faaliyetlerinin ve kira gelirlerinin istismar konusu olmaktan çıkarılması hedefleniyor.