Diyanet, yeterlik belgesi şartını kaldırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Şubat tarihi itibariyle sınav yönetmeliğini değiştirdi.

Diyanet, yeterlik belgesi şartını kaldırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Şubat tarihi itibariyle sınav yönetmeliğini değiştirdi.

Diyanet’in 8 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre,

1- Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarına ilk defa yapılacak atamalardaaranan “yeterlik belgesi” şartı kaldırılmıştır.

2- KPSS’den belirli bir puana sahip olanlar sözlü sınava alınacaktır.

3- Bu uygulama 15/10/2014 tarihinden sonra geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar yapılacak personel alımlarında, mevzuat gereğince yeterlik belgesi aranmaya devam edilecektir.

İŞTE YÖNETMELİĞİN DEĞİŞEN MADDELERİ

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SADECE KPSS PUANI SONRASINDA SÖZLÜ SINAV İLE YAPILACAK

YENİ HÜKÜM

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

ESKİ HÜKÜM

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

YENİ HÜKÜM

… 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının .. (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ HÜKÜM

h) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS): Vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselmek için Başkanlıkça yapılacak sınavı,

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ


KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMINDA YETERLİK BELGESİ ŞARTI ARANMAYACAK
BELİRLENEN KPSS PUANI SAHİP OLAN, ÖĞRETİCİLİĞİ YAPMAYA MANİ BİR ENGELİ BULUNMAYANLAR SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

“b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 9 – (1) Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık teşkilatından Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


İMAM HATİP ALIMINDA YETERLİK BELGESİNE SAHİP OLMA ŞARTI KALDIRILDI
BELİRLENEN KPSS PUANINA SAHİP, İMAM HATİPLİK YAPMAYA MANİ BİR HALİ OLMAYANLAR, SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “özrü” ibareleri “engeli” şeklinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 11 – (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden imam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ


MÜEZZİN KAYYIM ALIMINDA YETERLİK BELGESİ ARANMAYACAK
BELİRLENEN KPSS PUANINA SAHİP, MÜEZZİN KAYYIMLIK YAPMAYA MANİ BİR HALİ OLMAYANLAR, SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 13 – (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


VAİZLER YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK
İSTİFA SONRASI DÖNÜŞLERDE DE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kur’an kursu öğreticisi” ibaresinden önce gelmek üzere “vaiz,” ibaresi ve aynı maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İlk defa vaiz atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için Başkanlıkça yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.”

ESKİ HÜKÜM

Madde 15 – (1) Başkanlık teşkilatında, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar, giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, ihtisas kursunu tamamlayanlar için kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, bu Yönetmelikteki diğer nitelikleri taşımaları şartıyla vaiz olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak giriş sınavında da başarılı olmuş kabul edilebilir.

(3) İlk defa açıktan atama ile Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre alımı yapılacak her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

(4) Başkanlık personelinden ilk defa Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, MBSTS sonuçlarına göre ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

(5) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim düzeylerinde yapılır.

(6) Başkanlık personelinden giriş sınavına katılacaklar, sınavlara katıldıkları günlerde idari izinli sayılır.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ


VAİZLİK SINAV KONULARI BELİRLENDİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları

MADDE 17/A – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak vaizlik yazılı sınavında;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dini ve mesleki genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.”


VAİZLİK İÇİN SÖZLÜ SINAV KONULARININ AĞIRLIĞI YENİDEN BELİRLENDİ
KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIMLIKTA SÖZLÜ SINAV KONULARININ AĞIRLIĞI AYNI KALDI

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

a) Vaizler için;

1) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet,

4) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3) Hitabet.

c) Müezzin-kayyımlar için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3) Ezan ve ikamet,

konularından sorular sorulur.

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri için otuzar, (4) numaralı alt bendi için on puan üzerinden; (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri için yetmişer, (2) numaralı alt bentleri için yirmişer ve (3) numaralı alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.”

3 YIL GÖREV YAPAN MÜEZZİN KAYYIMLAR DA KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLABİLECEK

YENİ HÜKÜM

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “listede yer alan” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “listedeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “imam hatip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müezzin-kayyım” ibaresi eklenmiştir.

ESKİ HÜKÜM

Madde 22 – (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları Başkanlıkça yapılır.

(2) Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

(3) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

(4) Üç yıl imam hatip olarak görev yapanlardan hafız olanlar, ihtisas kursunu veya aşere takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak şartıyla sınava tabi olmadan Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanabilirler.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Kaynak: Memurlar.net