Mahkemeden Hafızlara Şok

DİYANET HABER- Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi alan öğrencilerin, sınavsız ortaöğretime yerleştirilmesine ilişkin kararı Danıştay durdurdu.

Mahkemeden Hafızlara Şok

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişiklik yaptı. Bakanlığın yaptığı değişiklik 28 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile, 8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi almaları durumunda, sınava girmeden Anadolu imam hatip liselerine girme hakkı veriyordu.

Konuyla ilgili Eğitim İş, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Milli Eğitim Sisteminin bir paydaşı olamayacağı, ortaöğretime geçiş sınavına eşdeğer olamayacak hafızlık belgesinin ortaöğretime geçişte bir yeterlilik olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı, hafızlık belgesi bulunan ve bulunmayan öğrenciler arasında ayrımcılık yaratıldığı, Milli Eğitim Sisteminde hafızlık belgesinin bir ölçme değerlendirme kriteri olamayacağı, geçiş sınavına girmeyen ya da yeterli puanı alamayan hafızlık belgesi olmayan öğrencilerin açık liseye yönlendirilirken hafızlık belgesi olan öğrencilerin sınavdan muaf tutulmasının açıkça eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Eğitim İş’in itirazını değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Eğitim İş’in karara itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı haklı görerek anılan hükmün yürütmesini durdurdu.

Eğitim İş konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında şöyle dedi:

“28.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 23.maddenin 2. fıkrasının h bendine;

h) (Ek:RG-28/10/2016-29871) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirilir.

hükmü eklenmişti.

Hükme göre, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilen hafızlık belgesini almaları halinde, yerleştirmeye esas sınav puanı olmaması ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşememesi durumunda Anadolu imam hatip liselerine doğrudan yerleştirilmesi öngörülmüştür. Yani hafızlık belgesi alan öğrenciler sınavdan muaf tutulmuştu.

Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Milli Eğitim Sisteminin bir paydaşı olamayacağı, ortaöğretime geçiş sınavına eşdeğer olamayacak hafızlık belgesinin ortaöğretime geçişte bir yeterlilik olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı, hafızlık belgesi bulunan ve bulunmayan öğrenciler arasında ayrımcılık yaratıldığı, Milli Eğitim Sisteminde hafızlık belgesinin bir ölçme değerlendirme kriteri olamayacağı, geçiş sınavına girmeyen ya da yeterli puanı alamayan hafızlık belgesi olmayan öğrencilerin açık liseye yönlendirilirken hafızlık belgesi olan öğrencilerin sınavdan muaf tutulmasının açıkça eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtığımızı duyurmuştuk.

Danıştay 8. Dairesinin 2016/15234E. sayılı dosya üzerinden gördüğü davada, yürütmenin durdurulması istemimizin reddi yönündeki karara itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı haklı görerek anılan hükmün yürütmesini durdurmuştur.

Kararın Milli Eğitim Bakanlığınca iyi değerlendirilmesini ve ortaöğretime geçiş sistemi ile ölçme değerlendirme konusunda, keyfi ve eşitlik ilkesini zedeleyecek uygulamalardan vazgeçilmesini, aksi halde Eğitim İş olarak her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU”

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ